Eiendom og tinglysing

Grunnbok

Gammel grunnbok er et register til pantebøkene fram til ca. 1991 og omfatter eiendommer som eksisterte ved dette tidspunktet. For hver eiendom er det henvisninger til tinglyste dokumenter. Henvisninger til tinglyste dokumenter som ikke lenger var rettskraftige ved opprettelsen av grunnboka i 1936, finnes i panteregistrene. Eiendomssøkene forholder seg til kommuneinndeling, gårdsnummer og bruksnummer pr. 1.1.2020.

Panteregistre

Panteregistrene er eldre registre til pantebøkene. De går fram til 1935 eller noen ganger lenger. For hver eiendom er det henvisninger til tinglyste dokumenter. Eiendomssøket er et søkbart register til panteregistrene, men ikke alle panteregistre er omfattet av eiendomssøket.

Pantebøker

Pantebøkene inneholder avskrifter (i nyere tid kopier) av tinglyste dokumenter, f.eks. skylddelinger, skjøter og obligasjoner. Panteregistrene og Gammel grunnbok er registre til pantebøkene.

Befolkning

Kirkebøker

Inngangen ”Norge” omfatter kirkebøker i norske prestearkiver, samt kirkebøker fra enkelte dissentermenigheter. Inngangen ”Utlandet” omfatter Den norske sjømannsmisjonen, Prestekontoret i Sverige under okkupasjonen og kirkebøker fra misjonsvirksomhet i utlandet.

Folketellinger og manntall

Her finner du statlige folketellinger og manntall fra tidsrommet 1664–1920, samt enkelte kommunale og lokale folketellinger. Folketellingen 1920 blir fritt tilgjengelig 1. desember 2020.

Lov og rett

Rettergangsmateriale

Her finner du rettsprotokoller fra by- og bygdeting, som er forløperne til dagens tingretter, samt fra høyere rettsinstanser som Høyesterett og forløperne til Høyesterett.

Skiftemateriale

Her finner du offentlige arveskifter, i hovedsak fra sorenskriver- og byfogdarkivene. Fra slutten av 1800-tallet finner du dødsfallsprotokoller. Disse er fritt tilgjengelige til og med 1934.