Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 11507 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.

Visningsvalg:

Museene i Akershus


AFM/FIA-1102: Brønnøya Vel

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Protokoller fra styremøter og generalforsamlinger
L0001/0001 Protokoller: Protokoll 03.08.1944 - 08.08.1962 Første side
L0001/0002 Protokoller: Protokoll 03.09.1944 - 20.02.1963 Første side
L0002/0001 Protokoll: Protokoll 13.03.1963 - 07.08.1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Protokoll: Protokoll 24.08.1981 - 17.03.1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Styreprotokoller
L0001/0001 Protokoller: Protokoll 08.04.1986 - 24.09.1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Protokoller: Protokoll 20.11.1990 - 26.08.1997 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Protokoll: Protokoll 17.09.1997 - 24.05.2000 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ac: Generalforsamlingsprotokoll
L0001/0001 Protokoll: Protokoll 13.06.1986 - 11.03.2013 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Rigsarkivet i Danmark


DRA/A-0007: Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771)

-: Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
0212-14 Ekspeditionsprotokol 26.06.1676 - 19.09.1679 Gml. nr. C.5.3: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-04 Ekspeditionsprotokol 11.12.1679 - 03.04.1683 Gml. nr. C.5.4: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-05 Ekspeditionsprotokol 11.11.1682 - 01.09.1685 Gml. nr. C.5.5: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-06 Ekspeditionsprotokol 30.08.1685 - 24.04.1688 Gml. nr. C.5.6: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-07 Ekspeditionsprotokol 16.09.1687 - 27.02.1689 Gml. nr. C.5.7: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-08 Ekspeditionsprotokol 10.03.1689 - 05.01.1692 Gml. nr. C.5.8: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-09 Ekspeditionsprotokol 12.04.1692 - 24.07.1694 Gml. nr. C.5.10: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-10 Ekspeditionsprotokol 17.11.1694 - 19.05.1696 Gml. nr. C.5.11: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-11 Ekspeditionsprotokol 21.05.1696 - 06.11.1697 Gml. nr. C.5.12: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-12 Ekspeditionsprotokol 09.11.1697 - 24.12.1698 Gml. nr. C.5.13: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-13 Ekspeditionsprotokol 03.01.1699 - 19.08.1699 Gml. nr. C.5.14: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-14 Ekspeditionsprotokol 05.09.1699 - 17.04.1700 Gml. nr. F.4.1: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold

Finnmarkseiendommen


FIEI/-: Lensmannen i Hasvik (hos Finnmarkseiendommen)*

1 1892 - 1921 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 10.02.1892 som skylddelingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
2 1921 - 1927 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 30.09.1921 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
3 1927 - 1938 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 19.06.1925 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
4 1938 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Autoriserrt 28.07.1937 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold

FIEI/-: Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)*

1 1859 - 1896 Oppmålingsprotokoll. Avskrift, autorisert 04.04.1907. Første side Innhold
2 1897 - 1910 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
3 1910 - 1935 Oppmålingsprotokoll. Aut. 15.03.1909 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Kjelvik. Første side Innhold

FIEI/-: Lensmannen i Kvalsund (hos Finnmarkseiendommen)*

1 1903 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Aut. 25.11.1902 som oppmålings- og skyldsetningsprotokoll for Hammerfest og Kvalsund tinglag. Første side Innhold

FIEI/-: Lensmannen i Loppa (hos Finnmarkseiendommen)*

0 1916 - 1942 Oppmålingsprotokoll. Aut. 05.09.1916 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Loppa og Øksfjord. Første side Innhold

FIEI/-: Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)*

1 1887 - 1907 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.04.1888 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold
2 1907 - 1914 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.09.1907 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold
3 1914 - 1929 Oppmålingsprotokoll. Aut. 03.07.1914 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold

FIEI/-: Lensmannen i Nord-Varanger (hos Finnmarkseiendommen)*

1 1878 - 1891 Oppmålingsprotokoll. Aut. 08.07.1878 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for Nord-Varanger tinglag. Første side Innhold
2 1905 - 1908 Oppmålingsprotokoll. Aut. 28.07.1905 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nord-Varanger. Første side Innhold
3 1908 - 1915 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
4 1915 - 1926 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
5 1926 - 1943 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold

IKA Hordaland


IKAH/1211-181: Etne kommune. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Etne herredskommisjon 1864 - 1870 Første side

IKAH/1211-Pa0006: Privatarkivsamling fra gårder i Etne

Q: Eiendomsforvaltning, inventar
Qa: Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.
L0001/0001 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Skjøte/Kjøpekontrakt 1766 Første side
L0001/0002 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Vilkårsbrev 1813 Første side
L0001/0003 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Skjøte 1813 Første side
L0001/0004 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Kontrakt, kjøp av Nedre Sandvigen 1826 Første side
L0001/0005 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Skjøte, kjøp av Nedre Sandvigen 1828 Første side
L0001/0006 Skjøter, vilkårsbrev, kontrakar, etc.: Bygselbrev, festekontrakt for Nedre Sandvigen 1814 Første side

IKAH/1213-181: Fjelberg kommune. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Fjelberg herredskommisjon 1864 - 1869 Første side

IKAH/1219-Pa0018: Privatarkivsamling fra gårder i Bømlo

Q: Eiendomsforvaltning, inventar
Qa: Skjøter, vilkårsbrev, kontraktar, etc.
L0001/0001 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Bygselseddel, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1818 Første side
L0001/0002 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Reversal, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1826 Første side
L0001/0003 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Bygsel- og festeseddel, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1834 Første side
L0001/0004 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Reversal og festeseddel, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1840 Første side
L0001/0005 Gården Erevik nr. 16, Halsnøe Kloster Gods: Festeseddel, Gården Erevik no. 16, Halsnøe Kloster Gods 1840 Første side