Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 9536 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Publikasjoner


Andre publikasjoner

1838-matrikkelen
Bind 1 Smålenenes amt 1838 Første side Innhold
Bind 2 Akershus amt 1838 Første side Innhold
Bind 3 Hedemarkens amt 1838 Første side Innhold
Bind 4 Christians amt 1838 Første side Innhold
Bind 5 Buskerud amt 1838 Første side Innhold
Bind 6 Jarlsberg og Larvik amt 1838 Første side Innhold
Bind 7 Bratsberg amt 1838 Første side Innhold
Bind 8 Nedenes amt 1838 Første side Innhold
Bind 9 Lister og Mandal amt 1838 Første side Innhold
Bind 10 Stavanger amt 1838 Første side Innhold
Bind 11 Søndre Bergenhus amt: Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 1838 Første side Innhold
Bind 12 Søndre Bergenhus amt: Nordhordland og Voss fogderi 1838 Første side Innhold
Bind 13 Nordre Bergenhus amt 1838 Første side Innhold
Bind 14 Romsdals amt 1838 Første side Innhold
Bind 15 Søndre Trondhjems amt 1838 Første side Innhold
Bind 16 Nordre Trondhjems amt 1838 Første side Innhold
Bind 17 Nordlands amt 1838 Første side Innhold
Bind 18 Finnmarkens amt: Senja og Tromsø fogderi 1838 Første side Innhold

Varanger museum IKS


Ikke oppgitt arkiv

Uten oppføringer i Arkivportalen
1963 - 1969 Eiendomskart, Svartnes - Smelror Første side

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Hasvik (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1892 - 1921 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 10.02.1892 som skylddelingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
2 1921 - 1927 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 30.09.1921 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
3 1927 - 1938 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 19.06.1925 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
4 1938 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Autoriserrt 28.07.1937 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold

Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1859 - 1896 Oppmålingsprotokoll. Avskrift, autorisert 04.04.1907. Første side Innhold
2 1897 - 1910 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
3 1910 - 1935 Oppmålingsprotokoll. Aut. 15.03.1909 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Kjelvik. Første side Innhold

Lensmannen i Kvalsund (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1903 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Aut. 25.11.1902 som oppmålings- og skyldsetningsprotokoll for Hammerfest og Kvalsund tinglag. Første side Innhold

Lensmannen i Loppa (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
0 1916 - 1942 Oppmålingsprotokoll. Aut. 05.09.1916 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Loppa og Øksfjord. Første side Innhold

Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1887 - 1907 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.04.1888 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold
2 1907 - 1914 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.09.1907 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold
3 1914 - 1929 Oppmålingsprotokoll. Aut. 03.07.1914 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold

Lensmannen i Nord-Varanger (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1878 - 1891 Oppmålingsprotokoll. Aut. 08.07.1878 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for Nord-Varanger tinglag. Første side Innhold
2 1905 - 1908 Oppmålingsprotokoll. Aut. 28.07.1905 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nord-Varanger. Første side Innhold
3 1908 - 1915 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
4 1915 - 1926 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
5 1926 - 1943 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Kistrand*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1858 - 1882 Oppmålingsprotokoll. Avskrift av oppmålingsprotokoll. Første side Innhold

Statsarkivet i Trondheim


Møre og Romsdal landbruksselskap

Jord- og konsesjonssaker, Arkivet
L0075 Haram kommune og Tresfjord kommune 1956 - 1970 Jord- og konsesjonssaker: Haram kommune, reg. nr. 1-22/1970, og Tresfjord kommune, reg. nr. 2-5/1956 (nr. 1/1956 mangler) og 1-4/1957 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Frem til 1955 Registerkort til branntakstprotokoller: Vestre Toten i Oppland (protokoll 1846-1919 er mangelfullt registrert) Første side
1 1919 - 1952 Branntakstprotokoll Første side Innhold
2 1952 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
3 1937 - 1949 Branntakstprotokoll Første side Innhold
4 1954 Branntakstprotokoll for bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker Første side Innhold
5 1846 - 1919 Branntakstprotokoll Første side Innhold

Rigsarkivet i Danmark


Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771)

Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
0212-14 Ekspeditionsprotokol 1676 - 1679 Gml. nr. C.5.3: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-10 Ekspeditionsprotokol 1694 - 1696 Gml. nr. C.5.11: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-11 Ekspeditionsprotokol 1696 - 1697 Gml. nr. C.5.12: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-12 Ekspeditionsprotokol 1697 - 1698 Gml. nr. C.5.13: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-13 Ekspeditionsprotokol 1699 Gml. nr. C.5.14: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-14 Ekspeditionsprotokol 1699 - 1700 Gml. nr. F.4.1: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold