Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 12065 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.

Visningsvalg:

Museene i Akershus


AFM/FIA-1102: Brønnøya Vel

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Protokoller fra styremøter og generalforsamlinger
L0001/0001 Protokoller: Protokoll 03.08.1944 - 08.08.1962 Første side
L0001/0002 Protokoller: Protokoll 03.09.1944 - 20.02.1963 Første side
L0002/0001 Protokoll: Protokoll 13.03.1963 - 07.08.1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Protokoll: Protokoll 24.08.1981 - 17.03.1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Styreprotokoller
L0001/0001 Protokoller: Protokoll 08.04.1986 - 24.09.1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Protokoller: Protokoll 20.11.1990 - 26.08.1997 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Protokoll: Protokoll 17.09.1997 - 24.05.2000 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ac: Generalforsamlingsprotokoll
L0001/0001 Protokoll: Protokoll 13.06.1986 - 11.03.2013 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Riksarkivet


AV/RA-EA-5930: Riksarkivets kart- og tegningssamling

T: Kart og tegninger
T037: Ing. Dahl: PA-348 Ingeniør Dahls Opmaaling A/S 1868-1977.
T037c: Kartsignatur Ing. Dahl 201 - Ing. Dahl 300
0001-0100 1865 - 1972 Serien omfatter kartsignatur Ing. Dahl 201 - Ing. Dahl 300. Av disse er Ing. Dahl 254 og 255 digitalisert. Første side Innhold
T: Kart og tegninger
T041: KBK og KBK XVIII-I: Den kongelige Bibliotek, København
T041a: KBK: Andre arkivskapere enn Ingeniørkorpset
0001-0058 1650 - 1802 Serien omfatter kartsignatur KBK 1 - KBK 58. Av disse er KBK 16, 17, 19, 25 og 49 digitalisert. Første side Innhold
T: Kart og tegninger
T057: OHR: Overhoffretten
0001-0023 1702 - 1796 Serien omfatter kartsignatur OHR 1 - OHR 23. Av disse er OHR 17 digitalisert. Første side Innhold

AV/RA-EA-5965: Riksarkivets diplomsamling

- 1572 - 1581 Regester til utrykte diplomer 1572-1581 med steds- og personregister. Første side Innhold
F01: RA-diplom pergament
Utdrag fra hele serien 1304 - 1571 Digitaliserte svart/hvitt-fotografier Første side Innhold
F01: RA-diplom pergament
F01a: RA-diplom pergament. "Normal" størrelse
L0001 Dokumenter 17.03.1196 Norges eldste pavebrev bevart i original, fra Celestin III til domkapitlet i Nidaros, om at det skal være strengt forbudt for lekmenn å utøve kirkelig jurisdiksjon i Nidaros erkebispedømme, høre og dømme i saker som er forbeholdt kirkelige domstoler. Brudd på forbudet straffes med bann. Første side Innhold
L0002 Dokumenter 12.03.1225 - 11.06.1294 Første side Innhold
L0003 Dokumenter 1300 - 1302 Første side Innhold
L0004 Dokumenter 29.07.1303 - 06.12.1303 Første side Innhold
L0092 Dokumenter 11.03.1359 - 14.04.1359 Første side Innhold
L0406 Dokumenter 14.03.1451 - 17.06.1451 Første side Innhold
L0887 Dokumenter 05.01.1603 - 26.03.1603 Det er kun 0006-0009 som er digitaliserte; 0001-0005 er ikke digitaliserte. Første side Innhold
L0896 Dokumenter 23.04.1610 - 20.06.1610 Det er kun 0002 som er digitalisert; 0001 og 0003 er ikke digitaliserte. Første side Innhold
L0897 Dokumenter 14.07.1610 - 28.09.1610 Det er kun 0002 og 0003 som er digitaliserte; 0001 er ikke digitalisert. Første side Innhold
L0898 Dokumenter 08.02.1611 - 01.03.1612 Det er kun 0001 som er digitalisert; 0002-0008 er ikke digitaliserte. Første side Innhold
L1018 Dokumenter 1207 - 1217 Brev fra kong Filippus til morsdølene Første side Innhold
F05: Arnamagnæanske diplomer i RA
L0013-L0035 1252 - 1359 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer. NRA AM fasc. 5-11 (nr. 3). Første side Innhold
L0020 NRA AM Fasc. 7 nr. 2-4 18.05.1301 - 01.07.1301 Første side Innhold
F07f: Fra DRA 1937 Atkomstbrev: Kronens atkomstbrev
L0001 Dokument nr. 1, 3, 5 27.02.1536 - 01.06.1569 Første side Innhold
F14: Deichmanske diplomer
L0001-L0021 1294 - 1570 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer Første side Innhold
F14: Deichmanske diplomer
F14a: Deichmanske diplomer, ordinært format
L0010 Deichmanske diplomer nr. 110-116, 118-123 22.11.1476 - 09.05.1490 Første side Innhold

AV/RA-S-5014: Norges arbeidstjeneste

D: Sakarkiv
Di: Sakarkiv Avviklingsstyret for Arbeidstjenesten
L0303/0003 Avviklingsstyret ATA. Eiendomssaker: II/1/14 Skjøte - Ystehede 01.04.1941 - 31.08.1943 Første side

Statsarkivet i Hamar


AV/SAH-SAH-001: Statsarkivet i Hamar

H: Forskjellig
Hb: Egenproduserte registre og hjelpemidler
L0001/0001 Egne registre og hjelpemidler: Register til pantebok 7 (1748 - 1761) i Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri 1748 - 1761 Register til AV/SAH-TING-028/H/Hb/L0007: Pantebok nr. 7a, 7b og 7c i arkivet Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, 1748-1761 Første side Innhold
L0001/0002 Egne registre og hjelpemidler: Register til pantebok 8 (1761 - 1770) ved Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri 1761 - 1770 Register til AV/SAH-TING-028/H/Hb/L0008: Pantebok nr. 8 i arkivet Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, 1761-1770 Første side Innhold
L0001/0003 Egne registre og hjelpemidler: Register til pantebok 9 (1780 - 1803) ved Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri 1780 - 1786 Register til AV/SAH-TING-010/H/Hb/Hba/L0007/0001: Pantebok nr. 7a i arkivet Hadeland og Land tingrett, 1780-1786, kun gårder i Valdres Første side Innhold
L0001/0005 Egne registre og hjelpemidler: Register for panteregister I og II i Kongsvingers gamle byområde 1935 - 1977 Register til AV/SAH-TING-022/H/Ha/Had/Hadb/L0001 og L0002: Grunnbøker for Kongsvingers gamle byområde, 1935-1977 Første side Innhold

Statsarkivet i Kristiansand


AV/SAK-2241-0016: Norges Brannkasse Froland

F: Brannforsikring
Fa: Branntakstprotokoller
L0001 Branntakstprotokoll nr. 2 1875 - 1948 Første side Innhold

Statsarkivet i Stavanger


AV/SAST-A-100192: Tysvær lensmannskontor

Goa: Branntakstprotokoller
L0001 "Brandtaxations-Protocol for Tysvær Thinglaug" 1846 - 1899 Første side Innhold
L0002 "Brandtakstprotokol for lensmanden i Tysvær" 1916 - 1952 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1952 - 1955 Første side Innhold
L0004 "Branntakstprotokoll" 1955 Første side Innhold
Gob: Branntakstprotokoller - skjematakster
L0001 "Brandtaxationsprotokol for Tysvær Lensmandsdistrikt Ryfylke Fogderi" 1894 - 1916 Første side Innhold
L0002 "Brandtakstprotokol for Lensmanden i Tysvær" 1901 - 1932 Første side Innhold
L0003 "Brandtakstbok for Tysvær lensmannskrins" 1932 - 1955 Første side Innhold

Rigsarkivet i Danmark


DRA/A-0007: Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771)

-: Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
0212-14 Ekspeditionsprotokol 26.06.1676 - 19.09.1679 Gml. nr. C.5.3: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-04 Ekspeditionsprotokol 11.12.1679 - 03.04.1683 Gml. nr. C.5.4: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-05 Ekspeditionsprotokol 11.11.1682 - 01.09.1685 Gml. nr. C.5.5: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-06 Ekspeditionsprotokol 30.08.1685 - 24.04.1688 Gml. nr. C.5.6: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-07 Ekspeditionsprotokol 16.09.1687 - 27.02.1689 Gml. nr. C.5.7: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-08 Ekspeditionsprotokol 10.03.1689 - 05.01.1692 Gml. nr. C.5.8: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-09 Ekspeditionsprotokol 12.04.1692 - 24.07.1694 Gml. nr. C.5.10: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-10 Ekspeditionsprotokol 17.11.1694 - 19.05.1696 Gml. nr. C.5.11: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold