Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 6841 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Riksarkivet


1838-matrikkelen (publikasjon)*

No catalog info
01 1838 1838-matrikkelen for Smaalenenes amt First page Content
02 1838 1838-matrikkelen for Akershus amt First page Content
03 1838 1838-matrikkelen for Hedemarkens amt First page Content
04 1838 1838-matrikkelen for Christians amt First page Content
05 1838 1838-matrikkelen for Buskerud amt First page Content
06 1838 1838-matrikkelen for Jarlsberg og Laurvik amt First page Content
07 1838 1838-matrikkelen for Bratsberg amt First page Content
08 1838 1838-matrikkelen for Nedenæs amt First page Content
09 1838 1838-matrikkelen for Lister og Mandal amt First page Content
10 1838 1838-matrikkelen for Stavanger amt First page Content
11 1838 1838-matrikkelen for Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods First page Content
12 1838 1838-matrikkelen for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi First page Content
13 1838 1838-matrikkelen for Nordre Berghenhus amt First page Content
14 1838 1838-matrikkelen for Romsdals amt First page Content
15 1838 1838-matrikkelen for Søndre Trondhjems amt First page Content
16 1838 1838-matrikkelen for Nordre Trondhjems amt First page Content
17 1838 1838-matrikkelen for Nordlands amt First page Content
18 1838 1838-matrikkelen for Finmarkens amt, Senja og Tromsø fogderi First page Content

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Hasvik (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
1 1892 - 1921 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 10.02.1892 som skylddelingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. First page Content
2 1921 - 1927 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 30.09.1921 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. First page Content
3 1927 - 1938 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 19.06.1925 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. First page Content
4 1938 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Autoriserrt 28.07.1937 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. First page Content

Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
1 1859 - 1896 Oppmålingsprotokoll. Avskrift, autorisert 04.04.1907. First page Content
2 1897 - 1910 Oppmålingsprotokoll First page Content
3 1910 - 1935 Oppmålingsprotokoll. Aut. 15.03.1909 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Kjelvik. First page Content

Lensmannen i Kvalsund (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
1 1903 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Aut. 25.11.1902 som oppmålings- og skyldsetningsprotokoll for Hammerfest og Kvalsund tinglag. First page Content

Lensmannen i Loppa (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
0 1916 - 1942 Oppmålingsprotokoll. Aut. 05.09.1916 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Loppa og Øksfjord. First page Content

Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
1 1887 - 1907 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.04.1888 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. First page Content
2 1907 - 1914 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.09.1907 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nesseby. First page Content
3 1914 - 1929 Oppmålingsprotokoll. Aut. 03.07.1914 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. First page Content

Lensmannen i Nord-Varanger (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
1 1878 - 1891 Oppmålingsprotokoll. Aut. 08.07.1878 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for Nord-Varanger tinglag. First page Content
2 1905 - 1908 Oppmålingsprotokoll. Aut. 28.07.1905 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nord-Varanger. First page Content
3 1908 - 1915 Oppmålingsprotokoll First page Content
4 1915 - 1926 Oppmålingsprotokoll First page Content
5 1926 - 1943 Oppmålingsprotokoll First page Content

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Kistrand*

No catalog info
1 1858 - 1882 Oppmålingsprotokoll. Avskrift av oppmålingsprotokoll. First page Content

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

No catalog info
- Until 1955 Registerkort til branntakstprotokoller: Vestre Toten i Oppland (protokoll 1846-1919 er mangelfullt registrert) First page
1 1919 - 1952 Branntakstprotokoll First page Content
2 1952 - 1955 Branntakstprotokoll First page Content
3 1937 - 1949 Branntakstprotokoll First page Content
4 1954 Branntakstprotokoll for bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker First page Content
5 1846 - 1919 Branntakstprotokoll First page Content

Rigsarkivet i Danmark


Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771)

Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
0212-14 Ekspeditionsprotokol 1676 - 1679 Gml. nr. C.5.3: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-10 Ekspeditionsprotokol 1694 - 1696 Gml. nr. C.5.11: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-11 Ekspeditionsprotokol 1696 - 1697 Gml. nr. C.5.12: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-12 Ekspeditionsprotokol 1697 - 1698 Gml. nr. C.5.13: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-13 Ekspeditionsprotokol 1699 Gml. nr. C.5.14: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-14 Ekspeditionsprotokol 1699 - 1700 Gml. nr. F.4.1: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-04 Ekspeditionsprotokol 1679 - 1683 Gml. nr. C.5.4: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-05 Ekspeditionsprotokol 1682 - 1685 Gml. nr. C.5.5: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content