Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3007 treff.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Ukjent arkiv

Uten oppføringer i Arkivportalen
1939 - 1947 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1940 - 1941 Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
1941 - 1942 Første side
1941 - 1942 Protokollen er feilpaginert, p. 37 eksisterer ikke. Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1942 - 1943 Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1943 - 1944 Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1944 - 1945 Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Falstadsenteret


Falstadsenteret, dokumentsamling

Personmapper
L0373 Berg, Erling (1916) 1930 - 1945 Første side Innhold
L0169 Wolff, Johan Hammond (1901) 1942 Første side Innhold
L0442 Solem, Jens (1924) 1945 Første side Innhold

Riksarkivet


Henry Wennberg

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 Liste over norske flyktninger til Sverige, desember 1943. Første side Innhold

Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490)

Uten oppføringer i Arkivportalen
1/E/Ee/L0235 1995 - 1996 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 1-75. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0236 1997 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 76-183. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0237 1997 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 184-264. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0238 1997 - 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 264-318. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0239 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 319-372. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0240 1998 - 1999 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 373-454. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0241 1999 - 2003 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 455-588. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0242 1995 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, grunnlagsmateriale. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0243 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, forarbeid til St. prp. nr. 82 (1997-1998). Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0244 1995 - 1997 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, avisutklipp Første side Innhold
1/E/Ee/L0245 1995 - 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, databaser over jøder i Norge 1940-1942, R-notat og diverse dokumenter. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0246 1997 - 1999 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, vedlegg (bøker): "Nazi Gold. The London Conference. 2-4 December 1997" og "Washington Conference on Holocaust-Era Assets. November 30 - December 3, 1998. Proceedings". Arkivverket har ikke rett til å fremstille digitale kopier. Bøkene kan benyttes på Riksarkivets lesesal. Første side Innhold
1/E/Ee/L0247 1997 - 2000 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, diverse informasjon. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Lokal oppbevaring


Markali, Joar (privat eiendom)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 - 1945 Joar Markalis minnebok fra Sachsenhausen Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


Oberst Sverre Blom - manuskript til krigshistorie

Manuskript
L0001 Manuskript "Krigens historie - operasjonene til lands på Vestlandet 1940" av oberst Sverre Blom 1940 Første side Innhold

Thuland-arkivet (SAB/A-100448)

Uten oppføringer i Arkivportalen
Yd/L0069 1945 - 1948 Fullbyrdelse av dødsdom i Bergen - Bergen politikammer Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.

Ukjent arkiv (SAB)

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 - 1945 Minekart ved Statsarkivet i Bergen. Kun en mindre del er skannet. Konferer det søkbare registeret. Første side Innhold

Bundesarchiv Abteilung Militärarchiv


RH 24-21 (XXI. Armeekorps / XXI. Gebirgs-Armeekorps)

Uten oppføringer i Arkivportalen
/23 Weisung für "Fall Weserübung" 1940 Med Adolf Hitlers signatur på direktivet for operasjon Weserübung (invasjonen av Danmark og Norge). Første side

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Protokoll for granskningsnemnda 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek


Nordahl, Konrad

DAGBØKER/MANUSKRIPTER
L0001/0003 Dagbøker: Dagbok 1944 - 1945 Konrad Nordahl (1897-1975) var formann i LO 1939-1965. Etter melkestreiken i 1941 flyktet han til London, der han var med å organisere et LO-kontor i eksil. Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Fjære kommune

Formannskap og kommunestyre, Generelt
L0011 Ordførers vedtaksbok 1941 - 1942 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Ordførers vedtaksbok 1942 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter


Maier, Ruth

Brevkorrespondanse
0001 Brev fra Ruth Maier til familien 1939 Første side
0002 Brev fra Ruth Maier til familien 1939 - 1941 Første side
0003 Diverse brev 1935 - 1939 Første side
Dagbøker
0001 Dagbok 1933 - 1934 Første side
0002 Dagbok 1935 - 1936 Første side
0003 Dagbok 1936 - 1937 Første side
0004 Dagbok 1937 Første side
0005 Dagbok 1937 Første side
0006 Dagbok 1938 Første side
0007 Dagbok 1940 Første side
0008 Dagbok 1941 - 1942 Første side
Tegninger, akvareller og skisser
0001 Akvareller 1941 - 1942 Første side
0002 Akvareller og tegninger 1939 - 1942 Første side
Foto
0001 Fotografier tatt i Norge 1939 Første side

IKA Hordaland


Valestrand kommune. Forsyningsnemnda

Register, Register
L0002/0001 Husstandsregister m.m.: Husdyrregister 1942 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister m.m.: Endring i registeret, dagliste 1948 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Auklandshamn 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.