Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2037 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Henry Wennberg

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 Liste over norske flyktninger til Sverige, desember 1943. Første side Innhold

Sosialdepartementet, 2. sosialkontor D*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Ia/L0046/0002 1940 - 1942 Digitalisert utdrag: Salg og leveranser av vin og brennevin til den tyske krigsmakt. Første side Innhold

Tronstad, Leif

Dagbøker
L0001 Dagbøker 1941 - 1945 Første side Innhold

Det Norske Totalavholdsselskap

Sakarkiv, Forlaget "Ariel"
L0603 Skolestiler om krigstida (ordnet topografisk etter distrikt og skole) 1946 Første side Innhold

Quisling, Vidkun

Materiale fra Norges Hjemmefrontmuseum
L0001 7. sanser (lomme-almanakker) med Quislings egenhendige innførsler. 22 stk. i skinnmappe 1922 - 1944 Almanakk nr. 21 tilhørte ikke Quisling. Første side Innhold
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.
Tillegg mottatt fra Knud Rasmussen Selskabet, Danmark
L0001 Brev til og fra Vidkun Quisling samt til og fra andre medlemmer av familien Quisling + karakterbøker 1894 - 1929 Første side Innhold

Nasjonal Samling (NS) Generalsekretariat

Styrende organer
L0117 NS Riks- og Rådsmøteprotokoll 1934 - 1945 Første side Innhold
FRONTKJEMPERKONTORET, Frontkjemperregister
L0090 Eske 1: Aa - Bry 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0091 Eske 2: Bry - Grø 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0092 Eske 3: Grø - Jah 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0093 Eske 4: Jah - Lar 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Lokal oppbevaring


Markali, Joar (privat eiendom)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 - 1945 Joar Markalis minnebok fra Sachsenhausen Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


Oberst Sverre Blom - manuskript til krigshistorie

Manuskript
L0001 Manuskript "Krigens historie - operasjonene til lands på Vestlandet 1940" av oberst Sverre Blom 1940 Første side Innhold

Ukjent arkiv (SAB)

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 - 1945 Minekart ved Statsarkivet i Bergen. Kun en mindre del er skannet. Konferer det søkbare registeret. Første side Innhold

Bundesarchiv Abteilung Militärarchiv


RH 24-21 (XXI. Armeekorps / XXI. Gebirgs-Armeekorps)

Uten oppføringer i Arkivportalen
/23 Weisung für "Fall Weserübung" 1940 Med Adolf Hitlers signatur på direktivet for operasjon Weserübung (invasjonen av Danmark og Norge). Første side

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Protokoll for granskningsnemnda 1945 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Fjære kommune

Formannskap og kommunestyre, Generelt
L0011 Ordførers vedtaksbok 1941 - 1942 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0012 Ordførers vedtaksbok 1942 - 1945 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Norges Hjemmefrontmuseum


Forsvarets Overkommando. 2. kontor. Arkiv 8.1. Mottakersentralen FDE og FO.II

Personalforvaltning, Kartotek
L0001 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Å (Aa), Abedissen - Andvig Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0002 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Angell - Beylegaard Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0003 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Bibbo - Bærum Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0004 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Bø - Døvle Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0005 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Eagleson - Fjellvang Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0006 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Fjerdingstad - Græssmann Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0007 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Grødal - Hanøy Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0008 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Haraldsen - Holmboe Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0009 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Holme - Jensrud Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Jenssen - Jøsevold Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0011 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Kåen - Kristiansen Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0012 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Kristoffersen - Lindstedt Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0013 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Lindstrøm - Midtgård Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0014 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Mjaaland - Nilseng Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0015 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Nilssen - Oyaas Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0016 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Paale - Rixon Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0017 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Roald - Sirevaag Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0018 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Sivertsen - Storli Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0019 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Storm - Thoreby Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0020 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Thoren - Vivie Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0021 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Vognstrønen - Øysteinsen Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0022 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Døde, A - Ø Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Oslo byarkiv


Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 Første side
L0056 Utenriks bryggejournal 1942 Første side
L0057 Utenriks bryggejournal 1943 Første side
L0058 Utenriks bryggejournal 1944 Første side
L0059 Utenriks bryggejournal 1945 Første side
Havnejournaler, Innenlandsk bryggejournal
L0053 Innenriks bryggejournal 1941 Første side
L0054 Innenriks bryggejournal 1942 Første side
L0055 Innenriks bryggejournal 1943 Første side
L0056 Innenriks bryggejournal 1944 Første side
L0057 Innenriks bryggejournal 1945 Første side