Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8844 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


AV/RA-S-3138-11: Landssvikarkivet, Gudbrandsdal politikammer

C: Registre og kartotek
Ca: Anmeldelseskartotek
L0001 1945 - 1948 Alfabetisk kartotek, A - H Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 1945 - 1948 Alfabetisk kartotek, I - R Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 1945 - 1948 Alfabetisk kartotek, S - Å Søk om innsyn Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saker
L0039/0008 1945 - 1946 Anr. 2018 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0088 1945 Anr. 4510 ***** Få tilgang Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0097/0004 1945 - 1947 Anr. 4658 Sverre Lie, f. 17.8.1896 Få tilgang Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/RA-S-3138-12: Landssvikarkivet, Vestoppland politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Forelegg
37.19 1945 - 1950 Fnr. 1419 Andre R. Berg, f. 17.11.1893. Det er kun ei ED-mappe funnet i AV/RA-S-3138-12/D/Da/L0024 som er digitalisert. Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0001/0001 Dom nr. 1 - 10: Dnr. 1 1945 Dnr. 1 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Dom nr. 1 - 10: Dnr. 2 1945 - 1946 Dnr. 2 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Dom nr. 1 - 10: Dnr. 3 1945 Dnr. 3 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Dom nr. 1 - 10: Dnr. 4 1945 - 1946 Dnr. 4 Otto Olstad, f. 10.9.1892 Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Dom nr. 1 - 10: Dnr. 5 1945 Dnr. 5 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Dom nr. 1 - 10: Dnr. 6 1945 - 1948 Dnr. 6 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0007 Dom nr. 1 - 10: Dnr. 7 1945 Dnr. 7 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0008 Dom nr. 1 - 10: Dnr. 8 1945 Dnr. 8 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0009 Dom nr. 1 - 10: Dnr. 9 1945 - 1951 Dnr. 9 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0010 Dom nr. 1 - 10: Dnr. 10 1945 - 1948 Dnr. 10 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Dom nr. 11 - 16: Dnr. 11 1945 - 1948 Dnr. 11 Lars Ohren, f. 8.4.1894 Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Dom nr. 11 - 16: Dnr. 12 1945 - 1946 Dnr. 12 Alf Lien, f. 5.11.1900 Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Dom nr. 11 - 16: Dnr. 13 1945 Dnr. 13 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Dom nr. 11 - 16: Dnr. 14 1945 Dnr. 14 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Dom nr. 11 - 16: Dnr. 15 1945 - 1946 Dnr. 15 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0006 Dom nr. 11 - 16: Dnr. 16 1945 Dnr. 16 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 17 1945 Dnr. 17 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0002 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 18 1945 Dnr. 18 Reidar Sommerfeldt, f. 13.6.1900 Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0003 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 19 1945 - 1946 Dnr. 19 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0004 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 20 1945 Dnr. 20 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0005 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 21 1945 Dnr. 21 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0006 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 22 1945 - 1946 Dnr. 22 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0007 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 23 1945 Dnr. 23 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0008 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 24 1945 - 1950 Dnr. 24 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0009 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 25 1945 - 1946 Dnr. 25 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0010 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 26 1945 Dnr. 26 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0011 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 27 1945 - 1946 Dnr. 27 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0012 Dom nr. 17 - 28: Dnr. 28 1945 Dnr. 28 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Dom nr. 29 - 35: Dnr. 29 1945 - 1948 Dnr. 29 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0002 Dom nr. 29 - 35: Dnr. 30 1945 - 1946 Dnr. 30 Anders Lundesgaard, f. 22.10.1874 Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0003 Dom nr. 29 - 35: Dnr. 31 1945 - 1947 Dnr. 31 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0004 Dom nr. 29 - 35: Dnr. 32 1945 - 1946 Dnr. 32 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0005 Dom nr. 29 - 35: Dnr. 33 1945 - 1951 Dnr. 33 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0006 Dom nr. 29 - 35: Dnr. 34 1945 - 1948 Dnr. 34 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0007 Dom nr. 29 - 35: Dnr. 35 1945 - 1949 Dnr. 35 Ole Gulbrandsen Askvig, f. 3.2.1899 Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Dom nr. 36 - 45: Dnr. 36 1945 - 1947 Dnr. 36 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0002 Dom nr. 36 - 45: Dnr. 37 1945 Dnr. 37 Ola Buttingsrud, f. 15.2.1888 Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0003 Dom nr. 36 - 45: Dnr. 38 1945 - 1946 Dnr. 38 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0004 Dom nr. 36 - 45: Dnr. 39 1945 - 1948 Dnr. 39 ***** Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0005 Dom nr. 36 - 45: Dnr. 40 1945 - 1949 Dnr. 40 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0006 Dom nr. 36 - 45: Dnr. 41 1945 Dnr. 41 ***** og Kristian Kolbergsrud, f. 20.7.1879 Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0007 Dom nr. 36 - 45: Dnr. 42 1945 - 1947 Dnr. 42 Ola K. Bolstad, f. 21.12.1886 Få tilgang
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0008 Dom nr. 36 - 45: Dnr. 43 1945 Dnr. 43 ***** Søk om innsyn
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.