Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7922 treff.

Visningsvalg:

Museene i Akershus


AFM/GRI-1016: Ingeborg Hoff

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Brev og dokumenter
L0001/0011 Brev og dokumenter: Rapport 30.10.1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Riksarkivet


AV/RA-RAFA-2174: Tyske arkiver, Reichskommissariat

E: SAKARKIV
Eb: HAUPTABTEILUNG VERWALTUNG (HAV)
Ebe: Abteilung Gesundheitswesen
L0005 B I Medizinische Angelegenheiten 1940 - 1945 Medisinske forhold, lover og forordninger. Gjelder bl.a. psykisk syke, homofile og abort. Første side

AV/RA-S-4573: Kystdirektoratet

D: Sakarkiv
Da: Sakarkiv etter nøkkel fra 28.07.1986
L0518 Lønn og tillegg til lønn. Pensjon 1977 - 1993 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
D: Sakarkiv
Db: Sakarkiv etter nøkkel
L0153/0001 --: Statstjenestemannskartellet. Norsk tjenestemannslag. Norsk fyrtjenestemannslag. Norsk arbeidsmandsforbund. Kystverkets tjenestemannslag 1993 Arkivkode 263.52, saksnr. 1993/0011 - 1993/0737 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0154/0001 --: Statstjenestemannskartellet. Norsk tjenestemannslag. Norsk fyrtjenestemannslag. Norsk arbeidsmandsforbund. Kystverkets tjenestemannslag 1993 - 1996 Arkivkode 263.52, saksnr. 1993/0785 - 1996/0081 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0155/0001 --: Statstjenestemannskartellet. Norsk tjenestemannslag. Norsk fyrtjenestemannslag. Norsk arbeidsmandsforbund. Kystverkets tjenestemannslag 1996 Arkivkode 263.52, saksnr. 1996/0223 - 1996/1260 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0155/0002 --: Yrkesorganisasjonenes sentralforbund 1993 - 1996 Arkivkode 263.53, saksnr. 1993/0195 - 1996/0826 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0155/0003 --: Norsk losforbund 1993 - 1996 Arkivkode 263.54, saksnr. 1993/0056 - 1996/0466 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Rigsarkivet i Danmark


DRA/A-0008: Generalkirkeinspektionskollegiet

F4-06: Protokollerede indkomne sager (1737-1753)
F4-06-01 Protokollerede indkomne sager 1737 - 1738 Nr. 1-180 Første side
F4-06-02 Protokollerede indkomne sager 1738 Nr. 181-286 Første side
F4-06-03 Protokollerede indkomne sager 1739 Nr. 1-195 Første side
F4-06-04 Protokollerede indkomne sager 1740 Nr. 1-125 Første side
F4-06-05 Protokollerede indkomne sager 1740 Nr. 126-271 Første side
F4-06-06 Protokollerede indkomne sager 1741 Nr. 1-120 Første side
F4-06-07 Protokollerede indkomne sager 1741 Nr. 121-260 Første side
F4-06-08 Protokollerede indkomne sager 1742 Nr. 1-93 Første side
F4-06-09 Protokollerede indkomne sager 1742 Nr. 94-166 Første side
F4-06-10 Protokollerede indkomne sager 1743 Nr. 1-117 Første side
F4-06-11 Protokollerede indkomne sager 1743 Nr. 118-184 Første side
F4-06-12 Protokollerede indkomne sager 1744 Nr. 1-120 Første side
F4-06-13 Protokollerede indkomne sager 1744 Nr. 121-191 Første side
F4-06-14 Protokollerede indkomne sager 1745 Nr. 1-120 Første side
F4-06-15 Protokollerede indkomne sager 1745 Nr. 121-218 Første side
F4-06-16 Protokollerede indkomne sager 1746 Nr. 1-205 Første side
F4-06-17 Protokollerede indkomne sager 1747 Nr. 1-114 Første side
F4-06-18 Protokollerede indkomne sager 1748 Nr. 1-83 Første side
F4-06-19 Protokollerede indkomne sager 1749 Nr. 1-170 Første side
F4-06-20 Protokollerede indkomne sager 1750 Nr. 1-100 Første side
F4-06-21 Protokollerede indkomne sager 1750 Nr. 101-142 Første side
F4-06-22 Protokollerede indkomne sager 1751 Nr. 1-102 Første side
F4-06-23 Protokollerede indkomne sager 1752 Nr. 1-114 Første side
F4-06-24 Protokollerede indkomne sager 1753 Nr. 1-106 Første side
F4-07: Uprotokollerede breve og diverse dokumenter (1737-1753)
F4-07 Uprotokollerede breve og diverse dokumenter 1737 - 1753 Første side
F4-08: Indkomne sager (1754-1791)
F4-08-01 Indkomne sager 1754 Første side
F4-08-02 Indkomne sager 1755 Første side
F4-08-03 Indkomne sager 1756 Første side
F4-08-04 Indkomne sager 1757 Første side
F4-08-05 Indkomne sager 1758 Første side
F4-08-06 Indkomne sager 1759 Første side
F4-08-07 Indkomne sager 1760 Første side
F4-08-08 Indkomne sager 1761 Første side
F4-08-09 Indkomne sager 1762 Første side
F4-08-10 Indkomne sager 1763 Første side
F4-08-11 Indkomne sager 1764 Første side
F4-08-12 Indkomne sager 1765 - 1766 Første side
F4-08-13 Indkomne sager 1767 Første side
F4-08-14 Indkomne sager 1768 - 1769 Første side
F4-08-15 Indkomne sager 1770 - 1773 Første side
F4-08-16 Indkomne sager 1774 - 1776 Første side
F4-08-17 Indkomne sager 1777 - 1778 Første side