Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 8897 results.

View options:

Museene i Akershus


AFM/GRI-1016: Ingeborg Hoff

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Brev og dokumenter
L0001/0011 Brev og dokumenter: Rapport 30.10.1941 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

Riksarkivet


AV/RA-RAFA-2174: Tyske arkiver, Reichskommissariat

E: SAKARKIV
Eb: HAUPTABTEILUNG VERWALTUNG (HAV)
Ebe: Abteilung Gesundheitswesen
L0005 B I Medizinische Angelegenheiten 1940 - 1945 Medisinske forhold, lover og forordninger. Gjelder bl.a. psykisk syke, homofile og abort. First page

AV/RA-S-1329: Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

F: Sakarkiv ordnet etter emne
L0072/0003 --: Oppgaver over arresterte og løslatte fra Det tyske sikkerhetspoliti 1942 - 1943 First page
L0107/0005 --: Grepo, meldiger om anholdte personer 1943 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

AV/RA-S-4573: Kystdirektoratet

D: Sakarkiv
Da: Sakarkiv etter nøkkel fra 28.07.1986
L0518 Lønn og tillegg til lønn. Pensjon 1977 - 1993 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
D: Sakarkiv
Db: Sakarkiv etter nøkkel
L0153/0001 --: Statstjenestemannskartellet. Norsk tjenestemannslag. Norsk fyrtjenestemannslag. Norsk arbeidsmandsforbund. Kystverkets tjenestemannslag 1993 Arkivkode 263.52, saksnr. 1993/0011 - 1993/0737 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0154/0001 --: Statstjenestemannskartellet. Norsk tjenestemannslag. Norsk fyrtjenestemannslag. Norsk arbeidsmandsforbund. Kystverkets tjenestemannslag 1993 - 1996 Arkivkode 263.52, saksnr. 1993/0785 - 1996/0081 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0155/0001 --: Statstjenestemannskartellet. Norsk tjenestemannslag. Norsk fyrtjenestemannslag. Norsk arbeidsmandsforbund. Kystverkets tjenestemannslag 1996 Arkivkode 263.52, saksnr. 1996/0223 - 1996/1260 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0155/0002 --: Yrkesorganisasjonenes sentralforbund 1993 - 1996 Arkivkode 263.53, saksnr. 1993/0195 - 1996/0826 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0155/0003 --: Norsk losforbund 1993 - 1996 Arkivkode 263.54, saksnr. 1993/0056 - 1996/0466 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.

AV/RA-SDJ-6490: UNDER ORDNING Justisdepartementet, Sivilavdelingen

4: Digitalisert materiale
E: Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter eventuelle andre, sideordnede system
Ey: Billighetserstatning 1987-1997
575b 1990 Saksnr. 1990/02899 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
619b 1990 Saksnr. 1990/04099 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
655b 1991 Saksnr. 1991/02134 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
685b 1991 Saksnr. 1991/02237 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0001 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1996/02133 1996 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0002 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1996/02208 1996 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0003 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1997/01060 1997 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0004 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1997/02154 1997 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0005 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1997/03037 1997 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0006 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/00040, født 07.05.1926 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0007 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/00151, født 28.10.1914 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0008 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/00167 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0009 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/00438 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0010 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/00462, født 25.03.1942 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0011 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/00665, født 29.12.1913 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0012 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/00668, født 06.04.1928 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0013 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/00672, født 05.12.1944 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0014 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/00673, født 22.12.1933 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0015 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/00930, født 02.02.1943 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0016 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01049 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0017 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01194, født 17.10.1933 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0018 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01309, født 30.09.1930 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0019 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01320 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0020 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01523 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0021 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01597 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0022 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01598, født 08.01.1954 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0023 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01600 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0024 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01605, født 12.03.1927 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0025 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01606, født 20.12.1928 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0026 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01875, født 05.02.1951 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0027 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01942, født 10.09.1955 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0028 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01948 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0029 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/01952, født 27.12.1925 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0030 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/02016 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0031 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/02103, født 08.08.1942 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0032 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/02124, født 21.10.1912 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0033 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/02125, født 01.03.1912 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0034 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/02458, født 14.05.1918 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0035 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/02459, født 27.02.1944 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0036 Billighetserstatning 1987-1997: Saksnummer 1987/02460, født 13.04.1940 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.