Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7733 treff.

Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Ugland & Thorne

Kart og tegninger, Tegninger
L0035 skuff 175 1968 - 1975 noen snitt av midletidige kontorer Første side Innhold

Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter

Kart og tegninger, B-og D-Fløy
L0001 Tegningskogger 0361 1960 - 1964 Første side Innhold

Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark


Porsgrunn bygningsarbeiderforening avd. 244 NBIF

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møteprotokoller
L0001 Møteprotokoll 1929 - 1932 Første side
L0002 Møteprotokoll 1932 - 1935 Første side

IKA Hordaland


Hamre kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Emneordna
L0018/0003 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Eikås skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1887 - 1890 Første side
L0018/0004 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Haukås skulehus (Åsane) 1887 - 1888 Første side
L0018/0005 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Mjølkeråen skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1894 - 1897 Første side

Hamre kommune. Skulestyret

Saksarkiv ordna etter organets hovudsystem, Emeordna korrespondanse
L0003/0001 Skulehus og lærarbustader. Innbu og reinhald: Skulehus og lærarbustad: Eidsvåg skulehus. Bygging 1899 - 1901 Første side

Museene i Sør-Trøndelag


Chr. Salvesen og Chr. Thams Communications Aktieselskab

Tegninger og kart
1911 - 1970 Første side
1911 - 1970 Første side
11.08.1906 Første side
19.06.1916 Første side
19.06.1916 Første side
19.06.1916 Første side
Første side
Første side
13.11.1905 Tegnet av ASEA Eksternt tegningsnr. 27594 Første side
24.05.1916 Tegnet av H.M.D., tegningsnummer K-7880 Første side
19.06.1916 Tegnet av H.M.D., tegningsnummer A-505 Første side
19.06.1916 Tegnet av L.B, tegningsnummer B-517 Første side
18.04.1916 Tegnet av E.B, tegningsnummer K-7771 Første side
29.09.1920 Tegnet av H.M.D. Første side
12.07.1911 Tegnet av ASEA, tegningsnummer 35057 Første side
22.05.1916 Tegnet av J. Holmgren Første side
Tegnet av N.E. & B.B. Første side
Tegnet av N.E. & B.B., skisse no:1 Første side
24.08.1910 Første side

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1856 - 1867 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1860 - 1868 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1863 - 1868 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1868 - 1877 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1877 - 1891 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1877 - 1893 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll 1893 - 1899 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll 1894 - 1908 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll 1899 - 1903 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll 1902 - 1905 Første side Innhold
L0012 Branntakstprotokoll 1904 - 1910 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll 1909 - 1914 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll 1909 - 1921 Første side Innhold
L0015 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 Første side Innhold
L0016 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 Første side Innhold
L0017 Branntakstprotokoll 1913 - 1916 Første side Innhold
L0018 Branntakstprotokoll 1916 - 1918 Første side Innhold
L0019 Branntakstprotokoll 1918 - 1919 Første side Innhold
L0020 Branntakstprotokoll 1919 - 1923 Første side Innhold
L0021 Branntakstprotokoll 1922 - 1925 Første side Innhold
L0022 Branntakstprotokoll 1922 - 1949 Første side Innhold
L0023 Branntakstprotokoll 1925 - 1929 Første side Innhold
L0024 Branntakstprotokoll 1929 - 1932 Første side Innhold