Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 6914 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Frem til 1955 Registerkort til branntakstprotokoller: Vestre Toten i Oppland (protokoll 1846-1919 er mangelfullt registrert) Første side
1 1919 - 1952 Branntakstprotokoll Første side Innhold
2 1952 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
3 1937 - 1949 Branntakstprotokoll Første side Innhold
4 1954 Branntakstprotokoll for bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker Første side Innhold
5 1846 - 1919 Branntakstprotokoll Første side Innhold

Riksarkivet


Riksantikvaren*

Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Kirker, Østfold
D/Da/Da01/0009 Eidsberg sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
D/Da/Da01/0010 Hærland sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
D/Da/Da01/0011 Mysen sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
D/Da/Da01/0012 Trømborg sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Kirker, Nordland
D/Da/Da18/0020 Alstahaug sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Profane bygninger, Finnmark
D/Db/Db20/0003 Kautokeino Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
D/Db/Db20/0004 Alta Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
D/Db/Db20/0005 Talvik Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
D/Db/Db20/0006 Hasvik Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Kart og tegninger, Kirker, Originaltegninger fra tegningsarkivet
T/Ta/Ta00/Ta000 Ukjente kirker Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Kart og tegninger, Kirker, Østfold, Originaltegninger fra tegningsarkivet
T/Ta/Ta01/Ta01e Trøgstad sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0003 Skap 8, pakke 73-95 1616 - 1691 Første side Innhold

Varanger museum IKS


Vardø kommune / Teknisk Næring Plan og Kultur

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1945 - 1946 Reguleringsplan for Vardø, 1945 Første side

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1856 - 1867 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1860 - 1868 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1863 - 1868 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1868 - 1877 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1877 - 1891 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1877 - 1893 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll 1893 - 1899 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll 1894 - 1908 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll 1899 - 1903 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll 1902 - 1905 Første side Innhold
L0012 Branntakstprotokoll 1904 - 1910 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll 1909 - 1914 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll 1909 - 1921 Første side Innhold
L0015 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 Første side Innhold
L0016 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 Første side Innhold
L0017 Branntakstprotokoll 1913 - 1916 Første side Innhold
L0018 Branntakstprotokoll 1916 - 1918 Første side Innhold
Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1850 - 1871 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1856 - 1875 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1872 - 1892 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1875 - 1894 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1892 - 1902 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1895 - 1904 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1895 - 1910 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll 1902 - 1911 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll 1904 - 1911 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll 1910 - 1917 Første side Innhold
L0012 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll 1912 - 1916 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll 1913 - 1914 Første side Innhold