Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8403 treff.

Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


AAKS/PA-2388: Ugland & Thorne

T: Kart og tegninger
T02: Tegninger
L0035 skuff 175 1968 - 1975 noen snitt av midletidige kontorer Første side Innhold

Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark


AAT/A-805002: Porsgrunn bygningsarbeiderforening avd. 244 NBIF

A: Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møteprotokoller
L0001 Møteprotokoll 1929 - 1932 Første side
L0002 Møteprotokoll 1932 - 1935 Første side

IKA Hordaland


IKAH/1222-510: Fitjar kommune. Hovudutval for teknisk sektor

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0002 Møtebok for hovudutvalet for teknisk sektor 01.01.1988 - 26.06.1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for hovudutvalet for teknisk sektor 01.09.1988 - 22.12.1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for hovudutvalet for teknisk sektor 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for hovudutvalet for teknisk sektor 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for hovudutvalet for teknisk sektor 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1222-511: Fitjar kommune. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Fitjar bygningsråd 1953 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Fitjar bygningsråd 1970 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1233-511: Ulvik herad. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker for Ulvik bygningsråd
Aba: Møtebøker
L0001 Møtebok for Ulvik bygningsråd 01.03.1963 - 01.07.1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Ulvik bygningsråd 01.09.1974 - 01.06.1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1990 - 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1233-513: Ulvik herad. Teknisk utval

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for teknisk utval
Aaa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1988 - 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1990 - 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1234-511: Granvin herad. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for Granvin bygningsråd
Aab: Møtebøker
L0001 Møtebok for Granvin bygningsråd 1975 - 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1242-511: Samnanger kommune. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for bygningrådet
L0001 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1968 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1971 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1974 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1976 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1984 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1242-513: Samnanger kommune. Teknisk utval

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for vegnemnda, teknisk nemnd og teknisk utval
L0001 Møtebok for vegnemnda og teknisk nemnd 1949 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1254-021: Hamre kommune. Formannskapet

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Emneordna
L0018/0003 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Eikås skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1887 - 1890 Første side
L0018/0004 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Haukås skulehus (Åsane) 1887 - 1888 Første side
L0018/0005 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Mjølkeråen skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1894 - 1897 Første side

IKAH/1254-211: Hamre kommune. Skulestyret

D: Saksarkiv ordna etter organets hovudsystem
Db: Emeordna korrespondanse
L0003/0001 Skulehus og lærarbustader. Innbu og reinhald: Skulehus og lærarbustad: Eidsvåg skulehus. Bygging 1899 - 1901 Første side

Museene i Sør-Trøndelag


MIST/OI-A-6006: Chr. Salvesen og Chr. Thams Communications Aktieselskab

T: Tegninger og kart
1911 - 1970 Første side
1911 - 1970 Første side
11.08.1906 Første side
19.06.1916 Første side
19.06.1916 Første side
19.06.1916 Første side
Første side
Første side
13.11.1905 Tegnet av ASEA Eksternt tegningsnr. 27594 Første side
24.05.1916 Tegnet av H.M.D., tegningsnummer K-7880 Første side