Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7650 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Frem til 1955 Registerkort til branntakstprotokoller: Vestre Toten i Oppland (protokoll 1846-1919 er mangelfullt registrert) Første side
1 1919 - 1952 Branntakstprotokoll Første side Innhold
2 1952 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
3 1937 - 1949 Branntakstprotokoll Første side Innhold
4 1954 Branntakstprotokoll for bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker Første side Innhold
5 1846 - 1919 Branntakstprotokoll Første side Innhold

Riksarkivet


Riksantikvaren*

Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Kirker, Østfold
0009 Eidsberg sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
0010 Hærland sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
0011 Mysen sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
0012 Trømborg sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Kirker, Nordland
0020 Alstahaug sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Profane bygninger, Finnmark
0003 Kautokeino Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
0004 Alta Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
0005 Talvik Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
0006 Hasvik Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Kart og tegninger, Kirker, Originaltegninger fra tegningsarkivet, Kirker, Originaltegninger fra tegningsarkivet, ukjente kirker
0001-0005 Ukjente kirker Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Kart og tegninger, Kirker, Østfold, Originaltegninger fra tegningsarkivet
0001 Trøgstad sogn Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Kart og tegninger, Kirker, Vestfold, Originaltegninger
0009 Fredriksvern kirke 1873 - 1966 Dreneringskart for kirkegården (1873) og Wilhelm Swensens tegninger av prekestolen. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Kart og tegninger, Kirker, Vestfold, Originaltegninger fra tegningsarkivet
0026 Stavern sogn 1925 - 1939 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.

Varanger museum IKS


Vardø kommune / Teknisk Næring Plan og Kultur

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1945 - 1946 Reguleringsplan for Vardø, 1945 Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Ugland & Thorne

Kart og tegninger, Tegninger
L0035 skuff 175 1968 - 1975 noen snitt av midletidige kontorer Første side Innhold

Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark


Porsgrunn bygningsarbeiderforening avd. 244 NBIF

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møteprotokoller
L0001 Møteprotokoll 1929 - 1932 Første side

IKA Hordaland


Hamre kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Emneordna
L0018/0003 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Eikås skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1887 - 1890 Første side
L0018/0004 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Haukås skulehus (Åsane) 1887 - 1888 Første side
L0018/0005 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Mjølkeråen skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1894 - 1897 Første side

Hamre kommune. Skulestyret

Saksarkiv ordna etter organets hovudsystem, Emeordna korrespondanse
L0003/0001 Skulehus og lærarbustader. Innbu og reinhald: Skulehus og lærarbustad: Eidsvåg skulehus. Bygging 1899 - 1901 Første side

Museene i Sør-Trøndelag


Chr. Salvesen og Chr. Thams Communications Aktieselskab

Tegninger og kart
0001/0001 Registerbøker/Registerbok organisert etter "tegningens navn" 1911 - 1970 Første side
0001/0002 Registerbøker/Registerbok organisert etter "tegningen vedrører" 1911 - 1970 Første side
0001/0066b Bygninger/Detalj av hovedgrensen og takreide. Bårdshaug omformerstasjon. Bygninger. Første side
0001/0067 Bygninger/Omformerstasjon, betongvegger - apparatene. Bårdshaug omformerstasjon. Bygninger. 1916 Første side
0001/0068 Bygninger/Omformerstasjon, betongvegger - apparatene. Bårdshaug omformerstasjon. Bygninger. 1916 Første side
0001/0069 Bygninger/Omformerstasjon, betongvegger - apparatene. Bårdshaug omformerstasjon. Bygninger. 1916 Første side
0001/0070 Bygninger/Kanalseksjoner og detaljer. Bårdshaug omformerstasjon. Bygninger. Første side
0001/0145 Bygninger/Transformatorhus Thamshavn og Bårdshaug. Bygninger. Bårdshaug omformerstasjon. 1906 Første side
0002/0074 Elektrisk utstyr/Isolator med bolter. Elektrisk utstyr. Bårdshaug omformerstasjon. 1905 Tegnet av ASEA Eksternt tegningsnr. 27594 Første side
0002/0108a Elektrisk utstyr/Omformerstasjon, planer. Elektrisk utstyr. Bårdshaug omformerstasjon. 1916 Tegnet av H.M.D., tegningsnummer K-7880 Første side
0002/0108b Elektrisk utstyr/Omformerstasjon, planer. Elektrisk utstyr. Bårdshaug omformerstasjon. 1916 Tegnet av H.M.D., tegningsnummer A-505 Første side
0002/0111 Elektrisk utstyr/Arrangement for Bårdshaug - Transformatorstasjon. Elektrisk utstyr. Bårdshaug omformerstasjon. 1920 Tegnet av H.M.D. Første side
0002/0112b Elektrisk utstyr/Omformerstasjon seksjoner. Elektrisk utstyr. Bårdshaug omformerstasjon. 1916 Tegnet av L.B, tegningsnummer B-517 Første side
0002/0113 Elektrisk utstyr/Omformerstasjon seksjoner. Elektrisk utstyr. Bårdshaug omformerstasjon. 1916 Tegnet av E.B, tegningsnummer K-7771 Første side
0003/0118 Maskiner/Prim 3 fas diagram 180 hål 10 poler. Maskiner. Bårdshaug omformerstasjon. 1911 Tegnet av ASEA, tegningsnummer 35057 Første side
0003/0120a Maskiner/Prosjekteret 10 ton håndløpekran. Maskiner. Bårdshaug omformerstasjon. Tegnet av N.E. & B.B. Første side
0003/0120b Maskiner/Omformerstasjon ved Bårdshaug. Maskiner. Bårdshaug omformerstasjon. 1916 Tegnet av J. Holmgren Første side
0003/0121 Maskiner/Arrangement av 10 tonns håndløpekran i maskinsal. Maskiner. Bårdshaug omformerstasjon. Tegnet av N.E. & B.B., skisse no:1 Første side
0002/0180 Verkstedet, Thamshavn/Grunnplan for omformerstasjon, mekanisk verksted. Verkstedet. Verksted, omformer og smie, Thamshavn. 1910 Første side

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1856 - 1867 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1860 - 1868 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1863 - 1868 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1868 - 1877 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1877 - 1891 Første side Innhold