Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
Branntakstdokumenter 1787-1797 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5458/F/Fa/L0005/0002
Lenke til Arkivportalen
Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814 F: Branntakster
Fa: Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0005: Bergen
0002: Dokumenter Branntakster nr. 5.2 /1787 - 1797 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Hus og bygninger