Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 9018 results.

View options:

Aust-Agder kulturhistoriske senter


AAKS/KA0929-121b: Åmli kommune, Rådmannskontoret / Sentraladministrasjonen

E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
E03: Saksarkiv. Diverse
L0005/0012 Diverse: Tegninger til doktorbustaden 1918 - 1921 First page Content

AAKS/PA-2388: Ugland & Thorne

T: Kart og tegninger
T02: Tegninger
L0035 skuff 175 1968 - 1975 noen snitt av midletidige kontorer First page Content

Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark


AAT/A-805002: Porsgrunn bygningsarbeiderforening avd. 244 NBIF

A: Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møteprotokoller
L0001 Møteprotokoll 1929 - 1932 First page
L0002 Møteprotokoll 1932 - 1935 First page

Riksarkivet


AV/RA-EA-5930: Riksarkivets kart- og tegningssamling

T: Kart og tegninger
T014: CH: Carl av Hessen
0001-0047 1680 - 1802 Serien omfatter kartsignatur CH 1 - CH 46. Av disse er CH 3 digitalisert. First page Content
T: Kart og tegninger
T015: DK: Danske Kanselli 1572-1814
T015c: Kartsignatur DK 101 - DK 150
0001-0050 1647 - 1813 Serien omfatter kartsignatur DK 101 - DK 150. Av disse er DK 107, 113, 122 og 135-138 digitalisert. First page Content
T: Kart og tegninger
T058: PS: Private samlinger
T058a: Kartsignatur PS 1 - PS 50
0001-0050 1762 - 1926 Serien omfatter kartsignatur PS 1 - PS 50. Av disse er PS 38 digitalisert. First page Content
T: Kart og tegninger
T058: PS: Private samlinger
T058b: Kartsignatur PS 51 - PS 100
0001-0043 1821 - 1918 Serien omfatter kartsignatur PS 51 - PS 93. Av disse er PS 69 og 70 digitalisert. PS 94 - PS 100 er overført til RA/PA-0017 Paul Botten-Hansen. First page Content
T: Kart og tegninger
T058: PS: Private samlinger
T058c: Kartsignatur PS 101 - PS 150
0001-0055 1846 - 1866 Serien omfatter kartsignatur PS 101 - PS 150. Av disse er PS 113 digitalisert. First page Content
T: Kart og tegninger
T058: PS: Private samlinger
T058d: Kartsignatur PS 151 - PS 200
0001-0051 1648 - 1886 Serien omfatter kartsignatur PS 151 - PS 200. Av disse er PS 163, 194, 195 og 199 digitalisert. First page Content
T: Kart og tegninger
T063: RK: Rentekammeret
T063a: Kartsignatur RK 1 - RK 50
0001-0051 1765 - 1811 Serien omfatter kartsignatur RK 1 - RK 50. Av disse er RK 17 digitalisert. First page Content
T: Kart og tegninger
T063: RK: Rentekammeret
T063i: Kartsignatur RK 401 - RK 450
0360-0410 1781 - 1793 Serien omfatter kartsignatur RK 401 - RK 450. Av disse er RK 402, 405, 408-411, 416-419, 433 og 441 digitalisert. First page Content
T: Kart og tegninger
T063: RK: Rentekammeret
T063j: Kartsignatur RK 451 - RK 500
0001-0050 1744 - 1806 Serien omfatter kartsignatur RK 451 - RK 500. Av disse er RK 464-470, 494 og 496-500 digitalisert. First page Content
T: Kart og tegninger
T063: RK: Rentekammeret
T063m: Kartsignatur RK 601 - RK 650
0561-0610 1628 - 1813 Serien omfatter kartsignatur RK 601 - RK 650. Av disse er RK 606, 625, 626 og 644 digitalisert. First page Content

Statsarkivet i Stavanger


AV/SAST-A-100192: Tysvær lensmannskontor

Goa: Branntakstprotokoller
L0001 "Brandtaxations-Protocol for Tysvær Thinglaug" 1846 - 1899 First page Content
L0002 "Brandtakstprotokol for lensmanden i Tysvær" 1916 - 1952 First page Content
L0003 Branntakstprotokoll 1952 - 1955 First page Content
L0004 "Branntakstprotokoll" 1955 First page Content
Gob: Branntakstprotokoller - skjematakster
L0001 "Brandtaxationsprotokol for Tysvær Lensmandsdistrikt Ryfylke Fogderi" 1894 - 1916 First page Content
L0002 "Brandtakstprotokol for Lensmanden i Tysvær" 1901 - 1932 First page Content
L0003 "Brandtakstbok for Tysvær lensmannskrins" 1932 - 1955 First page Content

IKA Hordaland


IKAH/1211-511: Etne kommune. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok Etne bygningsråd 07.04.1948 - 10.12.1966 First page
L0002 Møtebok Etne bygningsråd 1967 - 1970 First page
L0003 Møtebok Etne bygningsråd 1971 First page
L0004 Møtebok Etne bygningsråd 1972 First page
L0005 Møtebok Etne bygningsråd I 1973 First page
L0006 Møtebok Etne bygningsråd II 1973 First page
L0007 Møtebok Etne bygningsråd I 1974 First page
L0008 Møtebok Etne bygningsråd II 1974 First page
L0009 Møtebok Etne bygningsråd I 1975 First page
L0010 Møtebok Etne bygningsråd II 1975 First page
L0011 Møtebok Etne bygningsråd I 1976 First page
L0012 Møtebok Etne bygningsråd II 1976 First page
L0013 Møtebok Etne bygningsråd I 1977 First page
L0014 Møtebok Etne bygningsråd II 1977 First page
L0015 Møtebok Etne bygningsråd I 1978 First page
L0016 Møtebok Etne bygningsråd II 1978 First page
L0017 Møtebok Etne bygningsråd I 1979 First page
L0018 Møtebok Etne bygningsråd II 1979 First page
L0019 Møtebok Etne bygningsråd I 1980 First page
L0020 Møtebok Etne bygningsråd II 1980 First page
L0021 Møtebok Etne bygningsråd I 1981 First page
L0022 Møtebok Etne bygningsråd II 1981 First page
L0023 Møtebok Etne bygningsråd I 1982 First page
L0024 Møtebok Etne bygningsråd II 1982 First page
L0025 Møtebok Etne bygningsråd III 1982 First page
L0026 Møtebok Etne bygningsråd Ia 1983 First page
L0027 Møtebok Etne bygningsråd Ib 1983 First page
L0028 Møtebok Etne bygningsråd II 1983 First page
L0029 Møtebok Etne bygningsråd III 1983 First page