Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
Skap 8, pakke 198: Klager 1724-1725 2
Skap 8, pakke 199: Bidrag fra prester i Bergen stift til prester i Trondheim stift for krigsskader 1723 31
Skap 8, pakke 201A: Dokumenter om oversekretær Christian Møinichsens tid i Kammerkollegiet ca. 1720 Litra B-C 47
Skap 8, pakke 201B: Dokumenter om oversekretær Christian Møinichsens tid i Kammerkollegiet 1721-1725 Litra A-LLL 106
Skap 8, pakke 201C: Dokumenter om oversekretær Christian Møinichsens tid i Kammerkollegiet 1726-1734 210
Skap 8, pakke 206: Dokumenter fra oversekretær Christian Møinichsens papirer 1726-1727 Litra UU-VV: Bygging og reparasjon på festningene 334
Skap 8, pakke 207: Dokumenter fra oversekretær Møinichens papirer 1726 Litra I: Norske generalpostkasses inntekter og utgifter 349
Skap 8, pakke 209: Dokumenter fra oversekretær Christian Møinichens papirer 1724-1729 Litra B-U 359
Skap 8, pakke 209: Dokumenter fra oversekretær Christian Møinichens papirer 1724-1729 Litra BB-GG 516
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4061/F/L0021
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli, Skapsaker F: Skapsaker
L0021: Skap 8, pakke 198-209
Annen kilde nr. 21 /1720 - 1734 - Skap 8, pakke 198-209: Christian Møinichsen etc. Den store nordiske krig Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Hus og bygninger