Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
Merknader til skanningen upaginert
Forandringer 1787-1788 upaginert
Forandringer 1789-1790 upaginert
Forandringer 1790-1791 upaginert
Forandringer 1791-1792 upaginert
Forandringer 1792-1793 upaginert
Forandringer 1793-1794 upaginert
Forandringer 1794-1795 upaginert
Forandringer 1795-1796 upaginert
Forandringer 1796-1797 upaginert
Branntakster 1765 upaginert
Branntakster 1767 upaginert
Forandringer Siden 1779 upaginert
Forandringer 1770-1771 upaginert
Forandringer 1771-1772 upaginert
Forandringer 1777-1779 upaginert
Forandringer 1785-1786 upaginert
Forandringer 1786-1787 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5458/F/Fa/L0001/0003
Lenke til Arkivportalen
Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814 F: Branntakster
Fa: Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0001: Arendal
0003: Dokumenter Branntakster nr. 1.3 /1765 - 1797 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Hus og bygninger