Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
Merknader til skanningen upaginert
Tittelblad upaginert
Innledning 1
Branntakster 1. rode 6-7
Branntakster 2. rode 202-203
Branntakster 3. rode 440-441
Ekstrakt og register upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5458/F/Fa/L0002/0001
Lenke til Arkivportalen
Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814 F: Branntakster
Fa: Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0002: Arendal
0001: Branntakstprotokoll Branntakster nr. 2.1 /1797 - Med register til nr. 2.1 og 2.2. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Hus og bygninger