Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Ugland & Thorne

Kart og tegninger, Tegninger
midlertidige kontorer (over magasin) upaginert
Snitt i Kongensgt. 2A og kulisselager upaginert
midlertidige kontorer upaginert
midlertidige kontorer (over magasin) upaginert
Midlertidige kontorer (i bakgården) upaginert
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-2388/T/T02/L0035/0005
Lenke til Arkivportalen
Ugland & Thorne T: Kart og tegninger
T02: Tegninger
L0035: skuff 175
Tegninger 1968 - 1975 - Ugland & Thorne var et arkitektkontor som ble etablert i Arendal i 1931. Selskapet skiftet navn etter et eierbytte i 1983 til Sørensen & Jensen, og i 1987 til Arkitektkontoret Kjell Jensen AS Kart og tegninger Kunst og kultur Hus og bygninger