Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
Branntakstdokumenter 1811-1812 upaginert
Branntakstdokumenter 1810-1811 upaginert
Branntakstdokumenter 1809-1810 upaginert
Branntakstdokumenter Fra 1797 upaginert
Branntakstdokumenter 1812-1813 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5458/F/Fa/L0007/0004
Lenke til Arkivportalen
Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814 F: Branntakster
Fa: Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0007: Bergen
0004: Dokumenter Branntakster nr. 7.4 /1807 - 1817 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Hus og bygninger