Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7260 treff.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Ukjent arkiv

001 1882 - 1902 Første side
1 1837 - 1871 Forhandlingsprotokoll for Nord-Odal 1837-1871 Første side
1 1837 - 1864 Første side
2 1864 - 1878 Første side
L0001 1896 - 1923 Første side
L0001 1942 - 1964 Første side
15.08.1829 - 1838 Første side
1847 - 1867 Fagforeningsarkiv. Arkivet omfatter forhandlingsprotokoller, hovedbøker, regnskapsprotokoller, dokumentprotokoller, avisutklipp, trykksaker, medlemsprotokoll og korrespondanse. Første side Innhold

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek


AAB/-: Det norske Arbeiderparti - publikasjoner

-: Landsmøter
- Protokoll over forhandlingene på landsmøtet 31. august og 1.-2. september 1945 1945 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 33. ordinære landsmøte 17.-20. februar 1949 i Oslo 1949 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 34. ordinære landsmøte 22.-25. mars 1953 i Oslo 1953 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 35. ordinære landsmøte 19.-21. mars 1955 i Oslo 1955 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 36. ordinære landsmøte 30.-31. mai og 1. juni 1957 i Oslo 1957 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 37. ordinære landsmøte 7.-9. mai 1959 i Oslo 1959 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 38. ordinære landsmøte 9.-11. april 1961 i Oslo 1961 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 39. ordinære landsmøte 23.-25. mai 1963 i Oslo 1963 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 40. ordinære landsmøte 27.-29. mai 1965 i Oslo 1965 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 41. ordinære landsmøte 21.-23. mai 1967 i Oslo 1967 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 42. ordinære landsmøte 11.-14. mai 1969 i Oslo 1969 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 43. ordinære landsmøte 9.-11. mai 1971 i Oslo 1971 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det ekstraordinære landsmøte 21.-22. april 1972 1972 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 45. ordinære landsmøte 27.-30. mai 1973 i Oslo 1973 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 46. ordinære landsmøte 20.-23. april 1975 1975 Første side Innhold

AAB/ARK-1579: Landsorganisasjonen i Norge

1 1911 - 1953 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
2 1953 - 1977 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
3 1978 - 1992 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
4 1993 - 2008 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
5 2009 - 2014 Representantskapsprotokoller Første side Innhold

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


AAKS/KA0901-PK: Risør kommune

1: Hovedarkiv
01: Formannskap
L0001 Forhandlingsprotokoll 1837 - 1852 Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokoll 1852 - 1863 Første side Innhold
L0003 Forhandlingsprotokoll 1864 - 1880 Første side Innhold
L0004 Forhandlingsprotokoll 1880 - 1893 Første side Innhold
L0005 Forhandlingsprotokoll 1893 - 1900 Første side Innhold
L0006 Forhandlingsprotokoll 1900 - 1907 Første side Innhold
L0007 Forhandlingsprotokoll 1907 - 1915 Første side Innhold
L0008 Forhandlingsprotokoll 1915 - 1919 Første side
L0009 Forhandlingsprotokoll 1919 - 1923 Første side Innhold
L0010 Forhandlingsprotokoll 1923 - 1927 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Forhandlingsprotokoll 1927 - 1931 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Forhandlingsprotokoll 01.01.1931 - 01.12.1935 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Forhandlingsprotokoll 1935 - 1939 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Forhandlingsprotokoll 1939 - 1947 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Forhandlingsprotokoll 1947 - 1949 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Forhandlingsprotokoll 1949 - 1951 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Forhandlingsprotokoll 1951 - 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Forhandlingsprotokoll 1953 - 1955 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Forhandlingsprotokoll 1955 - 1956 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Forhandlingsprotokoll 1956 - 1958 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Forhandlingsprotokoll 1958 - 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Forhandlingsprotokoll 1959 - 1961 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.