Det norske Arbeiderparti - publikasjoner: Protokoll over forhandlingene på det ekstraordinære landsmøte 21.-22. april 1972

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Det norske Arbeiderparti - publikasjoner -: Landsmøter
-: Protokoll over forhandlingene på det ekstraordinære landsmøte 21.-22. april 1972
Annen kilde nr. -/1972 - Protokoll over forhandlingene på det ekstraordinære landsmøte 21.-22. april 1972. Oslo 1972. Møteprotokoller Politiske partier Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger