Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 11448 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490)

Uten oppføringer i Arkivportalen
2/D/Da/L0841 1999 - 2000 Arkivkode 470.0 - Datatilsynet generelt, snr. 99/13588 - 00/07207 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
2/D/Da/L0842 2000 - 2002 Arkivkode 470.0 - Datatilsynet generelt, snr. 00/07207 - 02/03803 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Hasvik (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1892 - 1921 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 10.02.1892 som skylddelingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
2 1921 - 1927 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 30.09.1921 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
3 1927 - 1938 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 19.06.1925 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
4 1938 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Autoriserrt 28.07.1937 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold

Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1859 - 1896 Oppmålingsprotokoll. Avskrift, autorisert 04.04.1907. Første side Innhold
2 1897 - 1910 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
3 1910 - 1935 Oppmålingsprotokoll. Aut. 15.03.1909 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Kjelvik. Første side Innhold

Lensmannen i Kvalsund (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1903 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Aut. 25.11.1902 som oppmålings- og skyldsetningsprotokoll for Hammerfest og Kvalsund tinglag. Første side Innhold

Lensmannen i Loppa (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
0 1916 - 1942 Oppmålingsprotokoll. Aut. 05.09.1916 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Loppa og Øksfjord. Første side Innhold

Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1887 - 1907 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.04.1888 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold
2 1907 - 1914 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.09.1907 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold
3 1914 - 1929 Oppmålingsprotokoll. Aut. 03.07.1914 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold

Lensmannen i Nord-Varanger (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1878 - 1891 Oppmålingsprotokoll. Aut. 08.07.1878 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for Nord-Varanger tinglag. Første side Innhold
2 1905 - 1908 Oppmålingsprotokoll. Aut. 28.07.1905 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nord-Varanger. Første side Innhold
3 1908 - 1915 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
4 1915 - 1926 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
5 1926 - 1943 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold

Statsarkivet i Trondheim


Møre og Romsdal landbruksselskap

Jord- og konsesjonssaker, Arkivet
L0075 Haram kommune og Tresfjord kommune 1956 - 1970 Jord- og konsesjonssaker: Haram kommune, reg. nr. 1-22/1970, og Tresfjord kommune, reg. nr. 2-5/1956 (nr. 1/1956 mangler) og 1-4/1957 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Naturhistorisk museum (Oslo)


Naturhistorisk museum (Oslo)

Fisk
01 Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1968-1970. 1968 - 1970 1/1968-589/1970 Første side
02 Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1971-1985. 1971 - 1985 1/1971-155/1985 Første side
03 Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1986-2012. 1986 - 2012 1/1986-1/2012 Første side
04 Fisk. Samlingsjournal. Fiskesamlingen (J), nr. 1-5000. Første side
05 Fisk. Samlingsjournal. Fiskesamlingen (J), nr. 5001-7176. Første side
06 Fisk. Taksonomisk journal. Ordo: Dipnoi, Teleostei Første side
07 Fisk. Taksonomisk journal. Ordo: Plectognathi Første side
08 Fisk. Taksonomisk journal. Pisces, alle grupper. Ordo: Cyclostomi, Selachii, Ganoidei Første side
09 Fisk. Taksonomisk journal. Pisces. Ordines: Cyclostomi, Selachii, Ganoidei, Teleostei, Dipnoi Første side
Fugl
10 Fugl. Brev, Notater, Objektlister. Lumholtz samling, Borneo. 1951 - 1961 Første side Innhold
11 Fugl. Innkomstjournal. Fuglesamlingen, 1975-1983. 1975 - 1983 176/1975-50/1983 Første side
12 Fugl. Innkomstjournal. Fuglesamlingen, 1986-2000. 1986 - 2000 1/1986-20/2000 Første side
13 Fugl. Objektliste. Div. lister m.m. (eggsamlinger o.l.). Første side
14 Fugl. Objektliste. Fortegnelse over Thomes eggsamling. 1906 Hr. bestyrer Alf Wollebæk, Zoologisk Museum, 1906. Første side
15 Fugl. Objektliste. Fortegnelse over Thomes eggsamling. 1912 Fotokopi av Thomes egen katalog. 1912 (kopi). Første side
16 Fugl. Observasjonsliste. 2. halvår 1887. 1887 Første side
17 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Eggsamling (Le), nr. 1-5000. Første side
18 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Eggsamling (Le), nr. 5001-6464. Første side
19 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Norge (L), nr. 1-5000. Første side
20 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Norge (L), nr. 5001-10000. Første side
21 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Norge (L), nr. 10001-11519. Første side
22 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Utlandet (L), nr. 15001-20000. Første side
23 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Utlandet (L), nr. 20001-25000. Første side
24 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Utlandet (L), nr. 25001-26513. Første side
25 Fugl. Taksonomisk journal. Aves, alle grupper. Ordines: Grallatores, Accipitres Første side
26 Fugl. Taksonomisk journal. Aves. Ordines: Ratitae, Rasores, Natatores Første side
27 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Accipitres, Raptores Første side
29 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Gallina Første side
30 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Gralla Første side
31 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Natatores, Anseres Første side