Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5758 treff.

Visningsvalg:

Norges Postmuseum


NOPO/-: Norges Postmuseums bibliotek

-: Postens sirkulærer
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre 1856 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre 1857 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Postdepartement 1861 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1862 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1863 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1864 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1865 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1866 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1867 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1868 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1869 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1870 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1871 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1872 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1873 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1874 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1875 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1876 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1877 - 1878 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1879 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1880 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1881 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1882 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1883 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1884 Første side

Riksarkivet


RA/-: Industridepartementet (RA/SDI-6884)

Da/L0072 01.09.1963 - 30.04.1964 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 72: Kontinentalsokkelutvalget Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Da/L0162 1969 - 1972 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 162: Ekofisk-utvalget Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Da/L0163 1971 - 1972 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 163: Ekofisk-utvalget Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Da/L0164 1970 - 1977 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 164: Ekofisk-utvalget Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Da/L0323 1965 - 1977 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 323: Norsk lovgivning Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Da/L0324 1965 - 1976 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 324: Forskrifter Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

RA/-: Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen (SDJ-6849)

- 1985 Benådningskontoret - Snr. 2226/85-2288/85 Fangesaker Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1 2000 Snr. 00/04863 Innstilling til straffegjennomføringsloven (boks nr. 1) Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
2 2000 Snr. 00/04863 Innstilling til straffegjennomføringsloven (boks nr. 2) Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
3 2000 - 2003 Snr. 00/04863 Innstilling til straffegjennomføringsloven (boks nr. 3) Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

RA/-: Justis- og politidepartementet, Domstolavdelingen (SDJ-6848)

- 1991 - 2003 Arkivkode 006-499, snr. 01/8387 og 02/7154 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

RA/-: Justisdepartementet, Lovavdelingen (RA/SDJ-3212)

- 1982 - 1984 334.3 Forvaltningsloven, jnr. 2011/82 E - 4194/83 E Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dba/L0062 1986 - 1989 Ot.prp. nr. 47 (1985-86) - Om lov om endringer i rettergangslovgivningen Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dbc/L0001 1998 - 2000 Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) - Om lov om hundehold (hundeloven): Sak 98/10712, 98/03022 og 00/08287 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dbc/L0002 2000 - 2003 Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) - Om lov om hundehold (hundeloven): Sak 00/08287 og 00/11691 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

RA/-: Justisdepartementet, Polaravdelingen (SDJ-3819)

1 1994 - 2002 Arkivkode 701.2, snr. 1994/01264 Turistforskriften Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
2 1994 - 2002 Arkivkode 701.2, snr. 1994/01264 - 1997/10579 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

RA/-: Justisdepartementet, Regjeringsadvokaten

- 1985 Sakarkiv, sak 1985/49 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

RA/-: Justisdepartementet, Regjeringsadvokaten (RA/SDJ-1552)

- 1986 Sakarkiv, sak 1986/346 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
- 1989 Sakarkiv, sak 1989/368 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

RA/-: Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490)

1/E/Ee/L0235 1995 - 1996 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 1-75. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0236 1997 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 76-183. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0237 1997 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 184-264. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0238 1997 - 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 264-318. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0239 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 319-372. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.