Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 7811 results.

View options:

Norwegian Postal Museum


NOPO/-: Norges Postmuseums bibliotek

-: Postens sirkulærer
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre 1856 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre 1857 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Postdepartement 1861 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1862 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1863 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1864 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1865 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1866 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1867 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1868 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1869 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1870 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1871 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1872 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1873 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1874 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1875 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1876 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1877 - 1878 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1879 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1880 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1881 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1882 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1883 First page
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1884 First page

Riksarkivet


RA/-: Industridepartementet (RA/SDI-6884)

Da/L0072 01.09.1963 - 30.04.1964 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 72: Kontinentalsokkelutvalget First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Da/L0162 1969 - 1972 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 162: Ekofisk-utvalget First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Da/L0163 1971 - 1972 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 163: Ekofisk-utvalget First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Da/L0164 1970 - 1977 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 164: Ekofisk-utvalget First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Da/L0323 1965 - 1977 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 323: Norsk lovgivning First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Da/L0324 1965 - 1976 Sak- og korrespondansearkiv, Olje- og bergverksavdelingen, nr. 324: Forskrifter First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

RA/-: Justis- og politidepartementet, Domstolavdelingen (SDJ-6848)

- 1991 - 2003 Arkivkode 006-499, snr. 01/8387 og 02/7154 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

RA/-: Justisdepartementet, Lovavdelingen (RA/SDJ-3212)

- 1982 - 1984 334.3 Forvaltningsloven, jnr. 2011/82 E - 4194/83 E First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Dba/L0062 1986 - 1989 Ot.prp. nr. 47 (1985-86) - Om lov om endringer i rettergangslovgivningen First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Dbc/L0001 1998 - 2000 Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) - Om lov om hundehold (hundeloven): Sak 98/10712, 98/03022 og 00/08287 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Dbc/L0002 2000 - 2003 Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) - Om lov om hundehold (hundeloven): Sak 00/08287 og 00/11691 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.

RA/-: Justisdepartementet, Polaravdelingen (SDJ-3819)

1 1994 - 2002 Arkivkode 701.2, snr. 1994/01264 Turistforskriften First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
2 1994 - 2002 Arkivkode 701.2, snr. 1994/01264 - 1997/10579 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

RA/-: Justisdepartementet, Regjeringsadvokaten

- 1985 Sakarkiv, sak 1985/49 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.

RA/-: Justisdepartementet, Regjeringsadvokaten (RA/SDJ-1552)

- 1986 Sakarkiv, sak 1986/346 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
- 1989 Sakarkiv, sak 1989/368 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

RA/-: Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490)

1/E/Ee/L0235 1995 - 1996 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 1-75. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
1/E/Ee/L0236 1997 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 76-183. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
1/E/Ee/L0237 1997 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 184-264. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
1/E/Ee/L0238 1997 - 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 264-318. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
1/E/Ee/L0239 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 319-372. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
1/E/Ee/L0240 1998 - 1999 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 373-454. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
1/E/Ee/L0241 1999 - 2003 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 455-588. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
1/E/Ee/L0242 1995 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, grunnlagsmateriale. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
1/E/Ee/L0243 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, forarbeid til St. prp. nr. 82 (1997-1998). First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.