Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 30531 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Dyrøy kommune

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Dyrøy skole 1858 - 1864 Første side
- Brødstad, Brødstadmarka, Espenes og Finland skole 1880 - 1898 Første side
- Brødstad og Hundstrand skole 1902 - 1911 Første side

Karlsøy kommune

Uten oppføringer i Arkivportalen
560 1858 - 1878 Første side

Arkiv Troms


Balsfjord kommune

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Malangen og Balsfjord prestegjelds formannskap/representantskap - forhandlingsprotokoll 1857 - 1874 Første side
- Balsfjord kommunestyre, forhandlingsprotokoll 1875 - 1890 Første side

Berg kommune (Troms)

Senjens Nikkelverk
- Skoledagbok for Senjens nikkelverk og Hamn 1883 - 1907 Første side
483 Skolekommisjonen - oversiktsprotokoll 1874 - 1883 Arkivet etter Berg kommune er under ordning. Berg kommune opphørte å eksistere som egen kommune fra 01.01.2020 da den ble en del av nye Senja kommune. Første side
Uten oppføringer i Arkivportalen
- Skoledagbok for kretsene Finnsæter, Nordfjord, Steinfjord, Skaland, Ersfjord, Strømsnes 1886 - 1891 Første side

Bergen byarkiv


Bergen fattigvesen

Uten oppføringer i Arkivportalen
267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side

Fylkesarkivet i Oppland / IKA Opplandene


Biri kommune

Uten oppføringer i Arkivportalen

Gausdal kommune

Uten oppføringer i Arkivportalen
1838 - 1854 Første side

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS


Eidsberg kommune. Trømborg skole

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1851 - 1861 Første side

Halden kommune – Fredrikshald lærde skole/borgerskolen*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1847 - 1851 Første side
1 1833 - 1851 Første side
1 1834 - 1851 Første side
1 1834 - 1851 Første side
1 1847 - 1851 Første side
1 1848 - 1851 Første side
1 1848 - 1851 Første side

IKA Rogaland


Haugesund kommune - Formannskapet

Uten oppføringer i Arkivportalen

Oslo byarkiv


Helserådet (Oslo helseråd)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Ia 1953 - 1966 Utenbys fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia 1968 - 1970 Uttatte fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1939 1939 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1940 1940 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1941 1941 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1942 1942 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1943 1943 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1944 1944 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.