Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 47581 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Ukjent arkiv

1865 - 1888 Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


AAKS/KA0990-PK: Barbu kommune

01: Formannskap
L0002 Formannskapsprotokoll 1895 - 1901 Barbu kommune, Formannskap Første side Innhold

Arkiv i Nordland


AIN/K-18031.150: Mo kommune. Formannskapet

A: Møtebøker
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 20.07.1838 - 18.11.1876 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1876 - 1891 Første side Innhold
L0003 Møtebok 28.09.1891 - 01.12.1902 Første side Innhold
L0004 Møtebok 24.01.1903 - 29.12.1908 Første side Innhold
L0005 Møtebok 28.01.1909 - 02.10.1915 Første side Innhold
L0006 Møtebok 13.11.1915 - 25.04.1919 Første side Innhold

AIN/K-18050.150: Narvik kommune. Formannskap

A: Møtebøker
Ab: Møtebok
L0001 Møtebok 09.01.1911 - 13.12.1911 Første side Innhold
L0002 Møtebok 01.02.1912 - 03.12.1912 Første side Innhold
L0003 Møtebok 22.01.1913 - 08.12.1913 Første side Innhold
L0004 Møtebok 08.01.1914 - 21.12.1914 Første side Innhold
L0005 Møtebok 18.01.1915 - 16.12.1915 Første side Innhold
L0006 Møtebok 10.01.1916 - 20.12.1916 Første side Innhold
L0007 Møtebok 01.01.1917 - 21.12.1917 Første side Innhold
L0008 Møtebok 14.01.1918 - 30.12.1918 Første side Innhold
L0009 Møtebok 27.01.1919 - 29.12.1919 Første side Innhold

AIN/K-18110.150: Bindal kommune. Formannskapet

A: Møtebøker
Aa: Forhandlingsbøker/Møtebøker
L0000a Møtebok 1843 - 1881 Protokollen har fått ny innbinding. 10 første sider mangler, noe uorden i siderekkefølge. Første side Innhold
L0000c Møtebok 1885 - 1897 Første side Innhold
L0000d Møtebok 1897 - 1903 Første side Innhold
L0000e Møtebok 1903 - 1914 Første side Innhold

AIN/K-18120.150: Sømna kommune. Formannskapet

A: Møtebøker
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok: Formannskap/kommunestyre 11.07.1911 - 18.04.1920 Første side Innhold

AIN/K-18120.610: Sømna kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker
Aa: Møte og forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok 1894 - 1905 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1905 - 1928 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AIN/K-18130.150: Brønnøy kommune. Formannskapet

A: Møtebøker
Aa: Møtebøker/Forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok 1838 - 1866 Første side Innhold
L0002 Møtebok 30.05.1890 - 02.06.1899 Møtebok formannskapet Brønnøy kommune Første side Innhold
L0002b Møtebok 15.06.1899 - 28.12.1900 Blanke sider på slutten av protokollen er ikke digitalisert Første side Innhold
L0002c Møtebok 29.12.1900 - 24.09.1910 Første side Innhold
L0002d Møtebok 02.10.1910 - 15.09.1916 Første side Innhold

AIN/K-18150.150: Vega kommune. Formannskapet

A: Møtebøker
L0001 Møtebok 19.05.1801 - 02.05.1846 Første side Innhold
L0002 Møtebok 16.02.1837 - 02.01.1885 Første side Innhold
L0003 Møtebok 02.01.1879 - 1901 Første side Innhold
L0004 Møtebok 22.11.1901 - 20.12.1915 Første side Innhold

AIN/K-18171.625: Tjøtta kommune. Fiskermanntallsnemnd

Fa: Fiskermanntallet
L0001 Fiskermanntallet 1952 - 1953 Første side Innhold

AIN/K-18171.640: Tjøtta kommune. Helseråd

F: Spesialserier for helseråd
Fb: Vaksinasjonsprotokoller
L0001 Vaksinasjonsprotokoll 1898 - 1910 Første side

AIN/K-18270.430: Dønna kommune. Menighetsråd

F: Spesialserier
Fa: Oversiktsprotokoller
L0001 Oversikt over personer som har mottat nattverd i Nordvik kirke 1892 - 1901 Første side Innhold

AIN/K-18270.510.01: Dønna kommune. Dønnes fastskole

442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001 Skoleprotokoll 1832 - 1863 Første side Innhold
L0002 Skoleprotokoll 1864 - 1871 Første side Innhold
L0003 Skoleprotokoll 1870 Første side Innhold
L0004 Skoleprotokoll 1880 - 1887 Første side Innhold

AIN/K-18270.510.07: Dønna kommune. Snekkevik skolekrets

442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001 Skoleprotokoll 1887 - 1891 Første side Innhold
L0002 Skoleprotokoll 1888 - 1893 Første side Innhold

AIN/K-18280.150: Nesna kommune. Formannskapet

100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1838 - 1873 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1890 - 1898 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1898 - 1905 Første side Innhold
L0005 Møtebok 1906 - 1912 Første side Innhold
L0006 Møtebok 1912 - 1918 Første side Innhold

AIN/K-18320.150: Hemnes kommune. Formannskapet

100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002 Møtebok 1956 - 1962 Første side Innhold
L0003 Møtebok 27.10.1890 - 17.11.1900 Første side Innhold
L0004 Møtebok 12.12.1910 - 1915 Første side Innhold