Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 49461 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.

Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


AAKS/-: Vevstad, Samling 1*

1783 Den voksne ungdom som har vært til herrens bord, Vegårshei sokn 1783. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Gjerstad / Vegårshei, 1783-1783, Sjeleregister Første side Innhold

AAKS/DA-1021: Stian Herlofsen Finne-Grønns samling

Y: Andre utskilte arkivdeler
Y01: Manntall for Fjære, Øyestad og Froland
L0001 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland 1786 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Øyestad, 1786-1786, Sjeleregister Første side Innhold

Arkiv i Nordland


AIN/K-18270.430: Dønna kommune. Menighetsråd

F: Spesialserier
Fa: Oversiktsprotokoller
L0001 Oversikt over personer som har mottat nattverd i Nordvik kirke 1892 - 1901 Første side Innhold

AIN/K-18390.510.03: Beiarn kommune. Brandhei skolekrets

442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001 Karakter/oversiktsprotokoll 1876 - 1883 Første side Innhold
L0003 Karakter/oversiktsprotokoll 1893 - 1910 Første side Innhold

AIN/K-18421.510: Skjerstad kommune. Skolestyret

442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001 Eksamensprotokoll 1843 - 1850 Første side Innhold

AIN/K-18490.610: Hamarøy kommune. Fattigstyret

332: Refusjonsprotokoller for trengende/understøttede
L0001 Refusjonsprotokoll 1892 - 1909 Første side
L0004 Refusjonsprotokoll 1902 - 1912 Første side

AIN/K-18510.640: Lødingen kommune. Helserådet

420: Vaksinasjonsprotokoller
L0003 Vaksinasjonsprotokoll 22.10.1878 - 04.11.1908 Første side Innhold
422: Protokoller over spedalske
L0001 Protokoll over spedalske for Lødingen, Hol og Tjeldsund 1874 - 1913 Første side Innhold

AIN/K-18570.610: Værøy kommune. Fattigstyret

412: Protokoll over hjemstadsforklaringer
L0001 Protokoll 1917 - 1919 Første side

AIN/K-18660.510.04: Hadsel kommune. Tengelfjord skolekrets

G: Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Tengelfjord skole 1899 - 1908 Første side Innhold

AIN/NA052: A/S Sulitjelma Gruber

C: Journaler og overgripende registre
Ca: Register over oppsagte/uønskede
L0001 Svartebok 1891 Første side Innhold
L0002 Svartebok 1894 - 1917 Oversikt over personer som skal nektes arbeid ved Sulitjelma gruber, med en kort begrunnelse om hvorfor. Årsakene varierer fra fyll og latskap til "ondsinnet agitasjon" og lønnskrav. Ondsinnet agitasjon betyr her å oppfordre til arbeiderorganisering. Oversikten ble antakelig til ved at Sulitjelma gruber mottok og utvekslet informasjon om potensielle arbeidssøkere med andre gruver og anlegg i landsdelen. Første side Innhold

Bergen byarkiv


BBA/-: Bergen fattigvesen

267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side

BBA/A-0504: Fana kommune. Herredskassereren

J: Skatteregnskap 1865-1971
Jc: Skattelister/ligningsprotokoller
L0002 Ligningsprotokoll for fattigvesenet. 1877 - 1883 Ligningsprotokoll for fattigvesenet, Fana herred, for årene 1878-1883 Første side Innhold
L0003 Ligningsprotokoll for Fana herred; 1883 - 1891 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1884-1891 (første del) Første side Innhold
L0004 Skattelister/ligningsprotokoll 1891 - 1892 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1891 (andre del) -1892 Første side Innhold
L0005 Skattelister/ligningsprotokoll 1892 - 1896 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1893-1896 Første side Innhold
L0006 Skattelister/ligningsprotokoll 1896 - 1901 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1897-1901 Første side Innhold
L0007 Skattelister/ligningsprotokoll 1901 - 1906 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1902-1906 Første side Innhold
L0008 Skattelister/ligningsprotokoll 1906 - 1909 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1907-1909 Første side Innhold
L0009 Skattelister/ligningsprotokoll 1909 - 1911 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1910-1911 Første side Innhold

BBA/A-2588: Bergen kommune. Sosialvesen

H: Klientbehandling: Hovedbøker, dagbøker, refusjon, bidrag m.m.
Ha: Hovedbøker over fattige
Hab: Hovedbøker over fattige
15 1901 - 1908 Hovedbok III - 1901-1907 - Barn (under 15 år) som forsørges av andre enn foreldrene. Første side
27 01.01.1907 - 30.06.1915 Hovedbok III - 1907 - 1915 - Barn (under 15 år) som forsørges av andre enn foreldrene. Første side

IKA Hordaland


IKAH/1217-841.1: Valestrand kommune. Forsyningsnemnda

F: Register
Fa: Register
L0002/0001 Husstandsregister m.m.: Husdyrregister 1942 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister m.m.: Endring i registeret, dagliste 1948 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Auklandshamn 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Liereid 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Tittelsnes 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0006 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Valevåg 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1220-841: Bremnes kommune. Forsyningsnemnda

I: Hustandsregister og flytting
Ia: Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Alvsvåg 9-45 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Brandasund 9-45 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Bremnes 718-763 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Finnås 88-966 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Foldrøyhamn 63-635 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Grutle 182-288 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0007 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Hiskjo 249-280 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0008 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Lykling 142-966 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0009 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Meling 234-819 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.