Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8114 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/EA-4061: Danske Kanselli, Skapsaker

F: Skapsaker
L0074 Skap 15, pakke 79 1611 - 1701 Vedrørende Trondheim Første side Innhold

RA/PA-1216: Det Norske Forbundet av 1948/Landsforeningen for Lesbisk og Homofil Frigjøring

D: Politiske saker
Dk: Diverse
L0001 Diverse 1976 - 1993 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

RA/RAFA-1938: Forsvaret, Reservepolitiet i Sverige

59 1943 - 1945 Notebok for ulike signaler, som revelje, spisesignal, tappenstrek, portlukning, etc. Første side Innhold

RA/S-1051: Justisdepartementet, 3. politikontor P3

C: Journaler
Cc: Journaler og registre til statsborgersaker
L0001 Journal over statsborgersaker 1891 - 1946 Første side Innhold
L0002 Journalregister over statsborgersaker 1940 - 1946 Første side Innhold

RA/S-1329: Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

C: JOURNALER OG REGISTRE
Cj: Diverse protokoller
L0015A Fengslingsjournal 1941 - 1943 Første side
C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0001 Hovedfengslingsregister 1944 - 1945 Første side
L0002 Fangeregister A-F 1941 - 1945 Første side Innhold
L0003 Fangeregister G-K 1941 - 1945 Første side Innhold
L0004 Fangeregister L-R 1941 - 1945 Første side Innhold
L0005 Fangeregister S-Å 1941 - 1945 Første side Innhold
C: JOURNALER OG REGISTRE
Cl: Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0001 Varetektsprotokoll 13.09.1941 - 17.03.1943 Første side
L0002 Sikrings- og varetektsfanger 17.03.1943 - 04.05.1945 Første side
L0003 Løslatelser 13.02.1945 Første side
L0004 Register over varetekts- og domsfanger 1941 - 1945 Første side
L0005 Løslatelser 03.10.1941 - 01.02.1943 Første side
L0006 Løslatelsesboks - varetektsfanger 01.10.1941 - 31.10.1943 Første side
L0007 Løslatelsesbok domfelte fanger 01.10.1941 - 30.06.1943 Første side
L0008 Sikringsfanger B (gisler) 11.05.1942 - 03.12.1943 Første side
L0009 Protokoll for sikringsfanger 01.10.1941 - 31.10.1944 Første side
L0010 Protokoll for B - sikring (jøder) 02.12.1942 - 09.05.1943 Første side
L0011 Sikringsfanger 1942 Første side
L0012 Sikringsfanger A 01.01.1942 - 31.03.1944 Første side
L0013 Løslatelsesbok sikringsfanger B (jøder) 01.05.1942 - 31.05.1943 Første side
L0014 Mottagelsesprotokoll 23.09.1941 - 25.04.1944 Første side Innhold
L0015 Mottagelsesprotokoll 25.04.1944 - 07.05.1945 Første side Innhold
L0016 Fangetallsprotokoll (statistikk) 01.09.1941 - 31.05.1945 Første side
L0017 Effektbok for internerte 1941 - 1945 Første side
L0018 Legebok, diettmat, sykemeldinger 29.07.1943 - 08.05.1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Vaktprtotokoll 1945 Første side
L0020 Brevjournal 01.09.1941 - 08.05.1945 Første side
L0021 Regnskapsprotokoll: Memorial - avviklingen av Bredtveit fensel 1945 Første side
L0022 Arkivboks: Løse dokumenter uttatt av protokoller i serien. 1941 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
D: JOURNALSAKER
Dc: Statspolitisaker ordnet etter journalnr.
Dca: SP journalsaker
L0076/0001 SPA journalsaker jnr. 3090-3162: Sak A.3149/1943 Sabotasjeforsøk ved Heldal stasjon på Bergensbanen den 24.11.1943. 1943 - 1945 Første side Innhold
L0099/0001 SPA-a journalsaker jnr. 1601-1769: Sak A.1669/1943 Forsøk på sabotasje i Grensen 17, Oslo den 3.6.1944 og sabotasje samme sted 8.6.1944. 1944 Første side Innhold
F: Sakarkiv ordnet etter emne
L0072/0003 --: Oppgaver over arresterte og løslatte fra Det tyske sikkerhetspoliti 1942 - 1943 Første side
L0090 Innleverte radio-apparater 1941 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0091 Beslaglagt litteratur 1941 - 1943 Første side Innhold
L0107/0005 --: Grepo, meldiger om anholdte personer 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0001 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 1-94 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 55, 67-68, 70, 77 og 94 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 95-255 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 102, 130, 132, 134-136, 138, 141, 145-151, 153-160, 163-168, 170-171, 164, 176-178, 180-184, 189, 192-193, 226, 230, 232, 240-244, 246-247 og 250-252 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 1-120 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 1-3, 13, 22, 32, 34, 38, 45, 48, 52, 65, 82, 84-85, 87, 96-99, 107-108 og 119 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 121-239 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 124, 133, 135-137, 157-159, 177-178, 189, 194, 199, 202, 206, 211-216, 224, 226, 228-229 og 232 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 240-371 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 241, 243-244, 246, 248-251, 253, 257, 260, 277, 292, 294-295, 300, 308, 332, 343, 349-350, 354, 357 og 367-368 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 372-611 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 377, 379, 384, 399, 401, 408-410, 413, 415, 422-423, 426, 431, 435, 447, 449, 451-452, 454, 457, 461, 466, 471, 479, 484, 490, 492, 494, 499-500, 505-506, 511, 514, 519-520, 524-599 og 604-610 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Jødiske flyktninger i Oslo og Aker 1-610 1942 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Jødiske flyktninger utenbys A-Å/Jødinner 1942 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo Alexander-Gutman 1942 Første side Innhold
L0010 Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo Hansen-Pintzow 1942 Første side Innhold
L0011 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Oslo 610-806 (Plavnik-Zwillinger). 2: Aker 1-113 (Adler-Lewin). 1942 Første side Innhold