Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 10665 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.

Visningsvalg:

Troms og Finnmark fylkesbibliotek


FMFB/A-1111: Vilfred Dybos

F: Leserinnlegg og manuskripter
L0002/0001 Leserinnlegg og manuskripter: Maskinskrevne avisinnlegg: Unnskyld kan jeg få lov 1955 - 1960 Vilfred Albinius Jensen Dybos ble født i Vardø 15.7.1893. Vilfred Dybos var aktiv i det politiske liv i Vardø. Etter krigen var han skaperen av Vardøhus Museum. Han var også aktiv skribent i Finnmarken. En rekke hans innlegg var ikke signert med navn, men utklippene viser at de var hans. Vilfred Dybos døde i 1961 i Hammerfest. Arkivmateriale etter Vilfred Dybos ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek januar 1986 av Finnmarkens tidligere redaktør Sverre Nilssen. Arkivet utgjør ca. 0,1 hm er ordnet og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek. Første side

Riksarkivet


RA/EA-4061: Danske Kanselli, Skapsaker

F: Skapsaker
L0074 Skap 15, pakke 79 1611 - 1701 Vedrørende Trondheim Første side Innhold

RA/PA-1216: Det Norske Forbundet av 1948/Landsforeningen for Lesbisk og Homofil Frigjøring

D: Politiske saker
Dk: Diverse
L0001 Diverse 1976 - 1993 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

RA/RAFA-1938: Forsvaret, Reservepolitiet i Sverige

59 1943 - 1945 Notebok for ulike signaler, som revelje, spisesignal, tappenstrek, portlukning, etc. Første side Innhold

RA/RAFA-2017: Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Yh: Tilfeldig materiale, innlevert i ettertid
L0230 Løytnant Stavnum: Scrapbook fra 9. batteris deltakelse i Felttoget i Nord-Norge 1940 1939 - 1960 Mikael Klaveness Stavnum (1909-1964): Utklippsbok vedrørende 9. batteris deltakelse i Felttoget i Nord-Norge (1940), samt hans tid som dommerfullmektig ved Varanger sorenskriverembete (1939-1941) og hans tid som politimester i Sarpsborg (1955-1960). Første side Innhold

RA/S-1051: Justisdepartementet, 3. politikontor P3

C: Journaler
Cc: Journaler og registre til statsborgersaker
L0001 Journal over statsborgersaker 1891 - 1946 Første side Innhold
L0002 Journalregister over statsborgersaker 1940 - 1946 Første side Innhold

RA/S-1329: Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

C: JOURNALER OG REGISTRE
Ca: Stapos hovedregister
L0003 Bh-E 01.07.1943 - 08.05.1945 Skanninga er ikke komplett, da den begynner på De-. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Han-Hoh 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Joh-Kno 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: JOURNALER OG REGISTRE
Cj: Diverse protokoller
L0015A Fengslingsjournal 1941 - 1943 Første side
C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0001 Hovedfengslingsregister 1944 - 1945 Første side
L0002 Fangeregister A-F 1941 - 1945 Første side Innhold
L0003 Fangeregister G-K 1941 - 1945 Første side Innhold
L0004 Fangeregister L-R 1941 - 1945 Første side Innhold
L0005 Fangeregister S-Å 1941 - 1945 Første side Innhold
C: JOURNALER OG REGISTRE
Cl: Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0001 Varetektsprotokoll 13.09.1941 - 17.03.1943 Første side
L0002 Sikrings- og varetektsfanger 17.03.1943 - 04.05.1945 Første side
L0003 Løslatelser 13.02.1945 - 1945 Første side
L0004 Register over varetekts- og domsfanger 1941 - 1945 Første side
L0005 Løslatelser 03.10.1941 - 01.02.1943 Første side
L0006 Løslatelsesboks - varetektsfanger 01.10.1941 - 31.10.1943 Første side
L0007 Løslatelsesbok domfelte fanger 01.10.1941 - 30.06.1943 Første side
L0008 Sikringsfanger B (gisler) 11.05.1942 - 03.12.1943 Første side
L0009 Protokoll for sikringsfanger 01.10.1941 - 31.10.1944 Første side
L0010 Protokoll for B - sikring (jøder) 02.12.1942 - 09.05.1943 Første side
L0011 Sikringsfanger 1942 Første side
L0012 Sikringsfanger A 01.01.1942 - 31.03.1944 Første side
L0013 Løslatelsesbok sikringsfanger B (jøder) 01.05.1942 - 31.05.1943 Første side
L0014 Mottagelsesprotokoll 23.09.1941 - 25.04.1944 Første side Innhold
L0015 Mottagelsesprotokoll 25.04.1944 - 07.05.1945 Første side Innhold
L0016 Fangetallsprotokoll (statistikk) 01.09.1941 - 31.05.1945 Første side
L0017 Effektbok for internerte 1941 - 1945 Første side
L0018 Legebok, diettmat, sykemeldinger 29.07.1943 - 08.05.1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Vaktprtotokoll 1945 Første side
L0020 Brevjournal 01.09.1941 - 08.05.1945 Første side
L0021 Regnskapsprotokoll: Memorial - avviklingen av Bredtveit fensel 1945 Første side
L0022 Arkivboks: Løse dokumenter uttatt av protokoller i serien. 1941 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
D: JOURNALSAKER
Dc: Statspolitisaker ordnet etter journalnr.
Dca: SP journalsaker
L0076/0001 SPA journalsaker jnr. 3090-3162: Sak A.3149/1943 Sabotasjeforsøk ved Heldal stasjon på Bergensbanen den 24.11.1943. 1943 - 1945 Første side Innhold
L0099/0001 SPA-a journalsaker jnr. 1601-1769: Sak A.1669/1943 Forsøk på sabotasje i Grensen 17, Oslo den 3.6.1944 og sabotasje samme sted 8.6.1944. 1944 Første side Innhold
F: Sakarkiv ordnet etter emne
L0072/0003 --: Oppgaver over arresterte og løslatte fra Det tyske sikkerhetspoliti 1942 - 1943 Første side
L0090 Innleverte radio-apparater 1941 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0091 Beslaglagt litteratur 1941 - 1943 Første side Innhold
L0107/0005 --: Grepo, meldiger om anholdte personer 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Jødeaksjonene og reisekontroll
Ga: Jødeaksjoner
L0001 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 1-94 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 55, 67-68, 70, 77 og 94 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 95-255 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 102, 130, 132, 134-136, 138, 141, 145-151, 153-160, 163-168, 170-171, 164, 176-178, 180-184, 189, 192-193, 226, 230, 232, 240-244, 246-247 og 250-252 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 1-120 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 1-3, 13, 22, 32, 34, 38, 45, 48, 52, 65, 82, 84-85, 87, 96-99, 107-108 og 119 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 121-239 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 124, 133, 135-137, 157-159, 177-178, 189, 194, 199, 202, 206, 211-216, 224, 226, 228-229 og 232 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 240-371 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 241, 243-244, 246, 248-251, 253, 257, 260, 277, 292, 294-295, 300, 308, 332, 343, 349-350, 354, 357 og 367-368 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 372-611 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 377, 379, 384, 399, 401, 408-410, 413, 415, 422-423, 426, 431, 435, 447, 449, 451-452, 454, 457, 461, 466, 471, 479, 484, 490, 492, 494, 499-500, 505-506, 511, 514, 519-520, 524-599 og 604-610 mangler. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.