Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 13486 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


AV/RA-S-1329: Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

C: Journaler og registre
Ca: Stapos hovedregister
L0001 Aabakken - Armann 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Arneberg - Brand 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Brechan - Eichinger 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Eid - funn av gjenstander 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Furali - Hamula 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Hanche - Hokstvedt 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Hol - Joelsen 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Johan(nes)sen - Knoph 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Knutsen - Limstrand 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Lind - Moksnes 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Molberg - Nøstvold 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Oanæs - Quistgaard 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Raa - Servold 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Seterlien - Svartås 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Svea - Tøsse 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Uberg - Øystese 01.07.1943 - 08.05.1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og registre
Cj: Diverse protokoller
L0015A Fengslingsjournal 1941 - 1943 Første side
C: Journaler og registre
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0001 Hovedfengslingsregister 1944 - 1945 Første side
L0002 Fangeregister; etternavn A - F 1941 - 1945 Første side Innhold
L0003 Fangeregister; etternavn G - K 1941 - 1945 Første side Innhold
L0004 Fangeregister; etternavn L - R 1941 - 1945 Første side Innhold
L0005 Fangeregister; etternavn S - Å 1941 - 1945 Første side Innhold
C: Journaler og registre
Cl: Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0001 Varetektsprotokoll 13.09.1941 - 17.03.1943 Første side
L0002 Sikrings- og varetektsfanger 17.03.1943 - 04.05.1945 Første side
L0003 Løslatelser 13.02.1945 - 1945 Første side
L0004 Register over varetekts- og domsfanger 1941 - 1945 Første side
L0005 Løslatelser 03.10.1941 - 01.02.1943 Første side
L0006 Løslatelsesbok - varetektsfanger 01.10.1941 - 31.10.1943 Første side
L0007 Løslatelsesbok domfelte fanger 01.10.1941 - 30.06.1943 Første side
L0008 Sikringsfanger B (gisler) 11.05.1942 - 03.12.1943 Første side
L0009 Protokoll for sikringsfanger 01.10.1941 - 31.10.1944 Første side
L0010 Protokoll for B - sikring (jøder) 02.12.1942 - 09.05.1943 Første side
L0011 Sikringsfanger 1942 Første side
L0012 Løslatelsesprotokoll - Sikringsfanger A 01.01.1942 - 31.03.1944 Første side
L0013 Løslatelsesbok sikringsfanger B (jøder) 01.05.1942 - 31.05.1943 Første side
L0014 Mottakelsesprotokoll 23.09.1941 - 25.04.1944 Første side Innhold
L0015 Mottakelsesprotokoll 25.04.1944 - 07.05.1945 Første side Innhold
L0016 Fangetallsprotokoll (statistikk) 01.09.1941 - 31.05.1945 Første side
L0017 Effektbok for internerte 1941 - 1945 Første side
L0018 Legebok, diettmat, sykemeldinger 29.07.1943 - 08.05.1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Vaktprotokoll 1945 Første side
L0020 Brevjournal 01.09.1941 - 08.05.1945 Første side
L0021 Regnskapsprotokoll: Memorial - avviklingen av Bredtveit fensel 1945 Første side
L0022 Arkivboks: Løse dokumenter uttatt av protokoller i serien. 1941 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
D: Journalsaker
Dc: Statspolitisaker ordnet etter journalnr.
Dca: SP journalsaker
L0076/0001 SPA journalsaker jnr. 3090-3162: Sak A.3149/1943 Sabotasjeforsøk ved Heldal stasjon på Bergensbanen den 24.11.1943. 1943 - 1945 Første side Innhold
L0099/0001 SPA-a journalsaker jnr. 1601-1769: Sak A.1669/1943 Forsøk på sabotasje i Grensen 17, Oslo den 3.6.1944 og sabotasje samme sted 8.6.1944. 1944 Første side Innhold
F: Sakarkiv ordnet etter emne
L0072/0003 --: Oppgaver over arresterte og løslatte fra Det tyske sikkerhetspoliti 1942 - 1943 Første side
L0090 Innleverte radioapparater 1941 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0091 Beslaglagt litteratur 1941 - 1943 Første side Innhold
L0107/0005 --: Grepo, meldiger om anholdte personer 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.