Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
1
Kildeinformasjon
RA/S-1329/C/Cl/L0014
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Cl: Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0014: Mottagelsesprotokoll
Annen kilde nr. 5/23.09.1941 - 25.04.1944 - Mottagelsesprotokoll. Også mange jøder med tildels detaljerte personopplysninger. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Politi og lensmenn