Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
1
Kildeinformasjon
RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0005
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0005: Fangeregister S-Å
Annen kilde 1941 - 1945 - Fangeregister Bredtveit fengsel S-Å. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Politi og lensmenn Straffeanstalter og fengsler