Protokoll for Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen 1941-1945, Astaref: RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0005

Kildeinformasjon

RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0005
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0005: Fangeregister S-Å
Annen kilde 1941 - 1945 - Fangeregister Bredtveit fengsel S-Å. 2. Verdenskrig Vårslipp 2010

Referanser


Brukerinnstillinger