Protokoll for Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen 1944-1945, Astaref: RA/S-1329/C/Cl/L0015

Kildeinformasjon

RA/S-1329/C/Cl/L0015
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Cl: Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0015: Mottagelsesprotokoll
Annen kilde 25.04.1944 - 07.05.1945 - Mottagelsesprotokoll. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Politi og lensmenn

Referanser


Brukerinnstillinger