Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen, Fangekartotek Bredtveit fengsel, nr. 4: Fangeregister L-R, 1941-1945, Astaref: RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0004

Kildeinformasjon

Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0004: Fangeregister L-R
Annen kilde nr. 4 /1941 - 1945 - Fangeregister Bredtveit fengsel L-R. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Politi og lensmenn Straffeanstalter og fengsler

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.