Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
1
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0004: Fangeregister L-R
Annen kilde nr. 4/1941 - 1945 - Fangeregister Bredtveit fengsel L-R. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Institusjoner under departementene Politi og lensmenn Straffeanstalter og fengsler