Content
View options:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
L 1
M 220
N 396
O 523
P 608
R 710
Source information
Riksarkivet RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0004
Link to Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0004: Fangeregister L-R
Other source no. 4 /1941 - 1945 - Fangeregister Bredtveit fengsel L - R. Personalia Prisoners Second world war The National Archive's Spring Releases 2010-2015 State archives German occupation organs Police and sheriffs Prisons and penitentiaries Holocaust The National Archive's Spring Release 8.5.2020 The National Archive's Spring Release 2020