Protokoll for Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen 1941-1945, Astaref: RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0002

Kildeinformasjon

RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0002: Fangeregister A-F
Annen kilde 1941 - 1945 - Fangeregister Bredtveit fengsel A-F. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Politi og lensmenn Straffeanstalter og fengsler

Referanser


Brukerinnstillinger