Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen, Fangekartotek Bredtveit fengsel, nr. 2: Fangeregister A-F, 1941-1945, Astaref: RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0002

Kildeinformasjon

Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0002: Fangeregister A-F
Annen kilde nr. 2 /1941 - 1945 - Fangeregister Bredtveit fengsel A-F. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Politi og lensmenn Straffeanstalter og fengsler

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.