Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 10719 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0081 Skap 15, pakke 125D 1690 - 1691 Kommisjonsforretning over Finnmark foretatt av Henrik Adeler og Christen Bertelsen Første side Innhold

Allied Expeditionary Force

Diverse kartoteker over hjemsendte tyskere o.a. nasjonaliteter
L0001 A.E.F. D.P. Registration Record, Tyskere A - L 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 A.E.F. D.P. Registration Record, Tyskere M - Ø 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 A.E.F. D.P. Registration Record, Tyskere A - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere A - E 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere F - J 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere K - M 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere N - Sch 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere Sch - Å 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Tyskere og nordmenn "in custody at Akershus prison" M - S 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Tyskere og nordmenn "in custody at Akershus prison" S - Ø 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tsjekkoslovakere A - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Belgiere, Østerrikere, Danzigere A - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Jugoslaver, Finner A - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Nederlendere A- J 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Nederlendere K - T 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Nederlendere U - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Franskmenn A - K 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Franskmenn L - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker A - J 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker K - O 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker P - U 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker V - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Diverse nasjoner A - N 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Diverse nasjoner O - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 A.E.F. D.P Registration Record, Diverse nasjoner (alfabetisk etter navn) 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 A.E.F. D.P Registration Record, Diverse nasjoner (alfabetisk etter navn) 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 A.E.F. D.P Registration Record, Diverse nasjoner (alfabetisk etter navn) 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker A - L 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker M - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker A - R 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker S - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker A - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Justisdepartementet, 3. politikontor P3

Journaler, Journaler og registre til statsborgersaker
L0001 Journal over statsborgersaker 1891 - 1946 Første side Innhold
L0002 Journalregister over statsborgersaker 1940 - 1946 Første side Innhold

Sentralpasskontoret/Statens utlendingskontor

JOURNALER OG -REGISTRE, SU-registerkort
L0001 A, Phan Van - Abdulkhalek, Omar Ali 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Abdullah - Abul, Mohammed Nur 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Abucewicz, Halina - Adana, Rufino 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Adanczyk, Henryk - Afzal, Mohammad Tariq 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Afzal, Nadia - Ahmed, Azrar 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Ahmed, Babik Abdel Aziz - Ahmad, Noer 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Ahmad, Ohmid - Ajazzki, Jaime 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Ajbek, Stevan - Akhtar, Saeeda 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Akhtar, Tabraiz - Alanzo, Husta 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Alao, John David K .- Alemu, Yetaynet Kebede S. 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Alemzadeh, Seyed Mohammad Ali - Ali, Mohamed Yousuf 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Ali, Mohammed Youssuf - Allen, Neil William 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Allen, Otho Marvin - Altinyay, Alp Tarik 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Altinøz, Ayten - Ambyhl, Rosa Marie 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Amcha, Emil - Amruthamma, Gavarapet Ramanathan 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.