Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 12441 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.

Visningsvalg:

Troms og Finnmark fylkesbibliotek


Elise Balos brevsamling

Brevsamling, Predikantbrev
L0008 Erki Antin nuhekirje Johan Takkiselle sekä hänen puoluellensa Amerikaan. 1889 Brevet er datert i 1889. Det er skrevet på kvensk og heter på norsk "Skjennebrev fra Erki Antti til Johan Takkinen i Amerika. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Første side
Brevsamling, Amerikabrev
L0001 Brev fra Emma Jokela til Elise Balo 1901 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0002 Brev fra Emma Jokela til Elise Balo 1901 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0003 To predikantbrev fra Sør Dakota 1902 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0004 Brev fra Hans J. Lilleeng til Sofie Lilleeng 1916 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0005 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0006 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0007 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0008 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo. Datert i Astoria 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0009 Brev fra Hans J. Lilleeng til sin mor Sofie Lilleeng 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side
L0010 Brev fra Hans J. Lilleeng til sin mor Sofie Lilleeng 1940 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Første side

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0081 Skap 15, pakke 125D 17.06.1690 - 25.12.1691 Kommisjonsforretning over Finnmark foretatt av Henrik Adeler og Christen Bertelsen Første side Innhold

Allied Expeditionary Force

Diverse kartoteker over hjemsendte tyskere o.a. nasjonaliteter
L0001 A.E.F. D.P. Registration Record, Tyskere A - L 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 A.E.F. D.P. Registration Record, Tyskere M - Ø 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 A.E.F. D.P. Registration Record, Tyskere A - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere A - E 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere F - J 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere K - M 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere N - Sch 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere Sch - Å 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Tyskere og nordmenn "in custody at Akershus prison" M - S 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Tyskere og nordmenn "in custody at Akershus prison" S - Ø 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tsjekkoslovakere A - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Belgiere, Østerrikere, Danzigere A - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Jugoslaver, Finner A - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Nederlendere A- J 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Nederlendere K - T 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Nederlendere U - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Franskmenn A - K 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Franskmenn L - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker A - J 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker K - O 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker P - U 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker V - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Diverse nasjoner A - N 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Diverse nasjoner O - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 A.E.F. D.P Registration Record, Diverse nasjoner (alfabetisk etter navn) 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 A.E.F. D.P Registration Record, Diverse nasjoner (alfabetisk etter navn) 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 A.E.F. D.P Registration Record, Diverse nasjoner (alfabetisk etter navn) 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker A - L 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker M - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker A - R 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker S - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker A - Z 1945 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Justisdepartementet, 3. politikontor P3

Journaler, Journaler og registre til statsborgersaker
L0001 Journal over statsborgersaker 1891 - 1946 Første side Innhold
L0002 Journalregister over statsborgersaker 1940 - 1946 Første side Innhold

Sentralpasskontoret/Statens utlendingskontor

JOURNALER OG -REGISTRE, SU-registerkort
L0001 A, Phan Van - Abdulkhalek, Omar Ali 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Abdullah - Abul, Mohammed Nur 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Abucewicz, Halina - Adana, Rufino 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Adanczyk, Henryk - Afzal, Mohammad Tariq 1917 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.