Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 14116 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.

View options:

Bergen city archive


BBA/A-0567: Komiteen for å hjelpe emigrantene på skipet "De Zee-Ploug"

A: Forhandlingsprotokoll (uinnbundet).
1 1817 - 1820 First page

Troms and Finnmark region library


FMFB/A-1082: Elise Balos brevsamling

F: Brevsamling
Fa: Predikantbrev
L0008 Erki Antin nuhekirje Johan Takkiselle sekä hänen puoluellensa Amerikaan. 1889 Brevet er datert i 1889. Det er skrevet på kvensk og heter på norsk "Skjennebrev fra Erki Antti til Johan Takkinen i Amerika. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. First page
F: Brevsamling
Fb: Amerikabrev
L0001 Brev fra Emma Jokela til Elise Balo 1901 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0002 Brev fra Emma Jokela til Elise Balo 1901 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0003 To predikantbrev fra Sør Dakota 1902 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0004 Brev fra Hans J. Lilleeng til Sofie Lilleeng 1916 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0005 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0006 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0007 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0008 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo. Datert i Astoria 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0009 Brev fra Hans J. Lilleeng til sin mor Sofie Lilleeng 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0010 Brev fra Hans J. Lilleeng til sin mor Sofie Lilleeng 1940 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page

Riksarkivet


RA/EA-4057: Samlinger til kildeutgivelse, Amerikabrevene

F: Amerikabrevsamlingen
L0001 Innlån av ukjent proveniens. Innlån fra Østfold. Innlån fra Oslo: Bratvold - Garborgbrevene II 1838 - 1914 First page Content
L0002 Innlån fra Oslo: Garborgbrevene III - V 1838 - 1914 First page Content
L0003 Innlån fra Oslo: Hals - Steen 1838 - 1914 First page Content
L0004 Innlån fra Akershus: Amundsenarkivet - Breen 1838 - 1914 First page Content
L0005 Innlån fra Akershus: Breen - Hilton 1838 - 1914 Nr. 3 i mappe I mangler. Nr. 66 i mappe III mangler. First page Content
L0006 Innlån fra Akershus: Hilton - Solem 1838 - 1914 First page Content
L0007 Innlån fra Hedmark: Berg - Furusetbrevene 1838 - 1914 Brev 1 og 2 mangler i Berg I. First page Content
L0008 Innlån fra Hedmark: Gamkind - Semmingsen 1838 - 1914 First page Content
L0009 Innlån fra Hedmark: Statsarkivet i Hamar - Wærenskjold 1838 - 1914 First page Content
L0010 Innlån fra Oppland: Bjøkne I - IV 1838 - 1914 First page Content
L0011 Innlån fra Oppland: Bræin - Knudsen 1838 - 1914 First page Content
L0012 Innlån fra Oppland: Lie (brevnr 1-78) 1838 - 1914 Mappe 37, side 4 mangler First page Content
L0013 Innlån fra Oppland: Lie (brevnr 79-115) - Nordrum 1838 - 1914 First page Content
L0014 Innlån fra Oppland: Nyberg - Slettahaugen 1838 - 1914 First page Content
L0015 Innlån fra Oppland: Sæteren - Vigerust 1838 - 1914 First page Content
L0016 Innlån fra Buskerud: Andersen - Bratås 1838 - 1914 First page Content
L0017 Innlån fra Buskerud: Bratås 1838 - 1914 First page Content
L0018 Innlån fra Buskerud: Elsrud 1838 - 1914 First page Content
L0019 Innlån fra Buskerud: Fonnem - Kristoffersen 1838 - 1914 First page Content
L0020 Innlån fra Buskerud: Lerfaldet - Lågdalsmuseet 1838 - 1914 Lågdalsmuseet 21-33: nr. 24 og 25 mangler. First page Content
L0021 Innlån fra Buskerud: Michalsen - Ål bygdearkiv 1838 - 1914 First page Content
L0022 Innlån fra Vestfold. Innlån fra Telemark: Bratås - Duus 1838 - 1914 First page Content
L0023 Innlån fra Telemark: Fonnlid 1838 - 1914 First page Content
L0024 Innlån fra Telemark: Gunleiksrud - Willard 1838 - 1914 First page Content
L0025 Innlån fra Aust-Agder: Aust-Agder-Arkivet, Grimstadbrevene 1838 - 1914 First page Content
L0026 Innlån fra Aust-Agder: Aust-Agder-Arkivet - Erickson 1838 - 1914 First page Content
L0027 Innlån fra Aust-Agder: Dannevig - Valsgård 1838 - 1914 First page Content
L0028 Innlån fra Vest-Agder 1838 - 1914 First page Content
L0029 Innlån fra Rogaland: Helle - Tysvær 1838 - 1914 First page Content
L0030 Innlån fra Rogaland: Vatnaland - Øverland 1838 - 1914 First page Content
L0031 Innlån fra Hordaland: Hereid - Måkestad 1838 - 1914 First page Content
L0032 Innlån fra Hordaland: Nesheim - Øverland 1838 - 1914 First page Content
L0033 Innlån fra Sogn og Fjordane. Innlån fra Møre og Romsdal 1838 - 1914 First page Content
L0034 Innlån fra Nord-Trøndelag 1838 - 1914 First page Content
L0035 Innlån fra Nordland 1838 - 1914 First page Content
L0036 Innlån fra Nordland: Kjerringøyarkivet 1838 - 1914 First page Content
L0037 Arne Odd Johnsens amerikabrevsamling I 1855 - 1900 Brev og reiseberetninger med tilknytning til Ål i Hallingdal og familien Gudmundsrud First page Content
L0038 Arne Odd Johnsens amerikabrevsamling II 1855 - 1900 Brev til mottakere i Gudbrandsdalen, Ringsaker, Snertingdal, Ål og Hol First page Content