Danske Kanselli, Skapsaker, no. 81: Skap 15, pakke 125D, Kommisjonsforretning over Finnmark, 1690-1691, Astaref: RA/EA-4061/F/L0081

Source information

Riksarkivet RA/EA-4061/F/L0081
Link to Arkivportalen
Danske Kanselli, Skapsaker F: Skapsaker
L0081: Skap 15, pakke 125D
Other source no. 81 /17.06.1690 - 25.12.1691 - Skap 15, pakke 125D: En kommisjonsforretning over Finnmark foretatt av kommissærene Henrik Adeler, kansellisekretær og amtmann i Bratsberg, og Christen Bertelsen, rådmann i Bergen, etter kongelig befaling av 05.04.1690. - Sidene 111, 117, 161 finnes ikke i originalen. Emigrations and change of domicile Sami people and sami culture State archives Danish-norwegian central services

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.