Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
Skap 15, pakke 125D: Kommisjonsforretning over Finnmark 1690-1691 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4061/F/L0081
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli, Skapsaker F: Skapsaker
L0081: Skap 15, pakke 125D
Annen kilde nr. 81 /17.06.1690 - 25.12.1691 - Skap 15, pakke 125D: En kommisjonsforretning over Finnmark foretatt av kommissærene Henrik Adeler, kansellisekretær og amtmann i Bratsberg, og Christen Bertelsen, rådmann i Bergen, etter kongelig befaling av 05.04.1690. - Sidene 111, 117, 161 finnes ikke i originalen. Emigrasjon og flytting Samer og samisk kultur Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner