Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 19146 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Laksevåg folkeregister

Hovedregisterkort, Hovedregisterkort, Hovedregisterkort før 3.12.1946, Aa - Ø
L0027 Hovedregisterkort før 3.12.1946, Torberg - Valestrand Frem til 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Hovedregisterkort før 3.12.1946, Valestrand - Ø Frem til 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Hovedregisterkort, Hovedregisterkort, Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Aa - Ø
L0001 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Aa - Am 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Anda - Andr 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Andv - Bere 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Berg - Bjø 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Bjø - Brei 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Brek - Din 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Dir - El 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, El - Ev 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Få - Fos 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Fos - Glo 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Glo - Hag 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Hag - Han 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Han - Hau 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Hau - Hen 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Hen - Hor 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Hor - Iv 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Ja - Hjer 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Joa - Joh 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, San - Sjaa 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Sju - Sku 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Sku - Ste 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Ste - Svo 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0039 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Syg - Tjo 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0040 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Tho - Tur 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0041 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Tur - Val 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0042 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Val - Vol 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0043 Omskrevne hovedregisterkort 1970 og framover, Vol - Øyr 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Hovedregisterkort, Utflyttet
L0001 Utflyttere 1946 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttere 1949 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttere 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflyttere 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttere 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttere 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttere 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttere 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Utflyttere nr. 1 - 650 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Utflyttere 1957 nr. 651 - 953, 1958 nr. 1 - 500 1957 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Utflyttere nr. 501 - 1057 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Utflyttere nr. 2 - 599 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Utflyttere nr. 600 - 1022 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Utflyttere nr. 6 - 699 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Utflyttere nr. 700 - 1121 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Utflyttere nr. 4 - 699 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Utflyttere nr. 700 - 1165 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Utflyttere nr. 1 - 599 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Utflyttere nr. 600 - 1185 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Utflyttere nr. 1 - 494 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Utflyttere nr. 503 - ut 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.