Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 17380 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Ringsaker folkeregister

HOVEDREGISTERKORT , Døde og utflyttede
L0001 Døde og utflyttede A - Arneberg 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde og utflyttede Arnekleiv - Ba 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde og utflyttede Be - Bje 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde og utflyttede Bjø - Bro 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Døde og utflyttede Bru - Cl 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Døde og utflyttede Co - Els 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Døde og utflyttede Elv - Evensen H 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Døde og utflyttede Evensen I - Fre 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Døde og utflyttede Fri - Gra 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Døde og utflyttede Gre - Hagen I 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Døde og utflyttede Hagen J - Hansen M 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Døde og utflyttede Hansen N - Hau 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Døde og utflyttede Hav - Holmstrøm 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Døde og utflyttede Hols - Ih 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Døde og utflyttede Il - Johann 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Døde og utflyttede Johans - Johnsen 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Døde og utflyttede Johnsgaard - Kin 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Døde og utflyttede Kir - Kristiansen K 1945 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Døde og utflyttede Kristiansen L - Larsen B 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Døde og utflyttede Larsen D - Linn 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Døde og utflyttede Lins - Mal 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Døde og utflyttede Man - Mj 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Døde og utflyttede Mo - Nie 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Døde og utflyttede Nik - Nyborg 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Døde og utflyttede Nybruket - Olsen F 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Døde og utflyttede Olsen G - Pedersen K 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Døde og utflyttede Pedersen L - Ri 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Døde og utflyttede Ro - Rønning 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Døde og utflyttede Rønningen - Se 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Døde og utflyttede Si - Skra 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Døde og utflyttede Skre - Sol 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Døde og utflyttede Som - Stram 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Døde og utflyttede Strand - Sve 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Døde og utflyttede Svi - Tan 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Døde og utflyttede Tar - Tå 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Døde og utflyttede U - We 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Døde og utflyttede Wi - Ø 1946 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Døde og utflyttede Å 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
HOVEDREGISTERKORT , Døde
L0001 Døde A - Bak 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde Ban - Bro 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde Bru - D 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde E - Fi 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Døde Fj - G 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Døde Hab - Hauglien 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Døde Haugom - Høg 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Døde Høi - Johansen M 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Døde Johansen N - Kristensveen 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Døde Kristiansen - Larsen Olave 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Døde Larsen Ole - Lø 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Døde M 1956 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.