Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1273 treff.

Visningsvalg:

Glomdalsmuseet


Helge Væringsaasens samlinger

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1150 - 1200 «The study of wisdom» - et munkeskrift fra siste halvdel av 1100-tallet. Første side Innhold

Lokal oppbevaring


Markali, Joar (privat eiendom)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 - 1945 Joar Markalis minnebok fra Sachsenhausen Første side Innhold

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 Første side Innhold
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 Første side Innhold
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 Første side Innhold
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 Første side Innhold

Norges Golfforbund


Norges Golfforbund*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Ad/L0001/0001 1947 - 1963 Styremøteprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Ad/L0001/0002 1949 - 1962 Bilagsprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Ad/L0002/0001 1964 - 1971 Styremøteprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Ad/L0003/0001 1972 - 1979 Styremøteprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Riksarkivet


Sinding-Larsen, Magna*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1946 Erindringsmanus. Magna Sinding-Larsens beskrivelse av sitt livsløp og sin virksomhet. Berører blant annet oppvekst, familien Sinding-Larsen, Eugenia stiftelse. Første side Innhold

Riksarkivets diplomsamling

Frantz Wilhelm Følkersam, Privatarkiv 327
L0004 Pk. 7 (I) 1490 - 1729 Første side Innhold
L0005 Pk. 7 (II) 1613 - 1721 Første side Innhold
L0006 Pk. 7 (III) 1589 - 1716 Første side Innhold
L0007 Pk. 8 (I) 1604 - 1719 Første side Innhold
L0008 Pk. 8 (II) 1602 - 1704 Første side Innhold
L0009 Pk. 8 (III) 1435 - 1728 Første side Innhold

Christie, Wilhelm Frimann Koren

Korrespondanse m.m
L0004 1814 Christies papirer fra 1814 vedk. Riksforsamlingen, Englandsreisen, det overordentlige Storting og Stockholmsferden. Første side Innhold
L0005 1815 - 1816 Christies dagbok 23/5-23/10 1815. Andre papirer vedk. Stortinget i 1815-1816. Første side Innhold
L0006 1817 - 1818 Papirer vedk. Lov-Commiteen 1817. Christies referat av Stortingsforhandlingene og andre papirer vedk. Stortinget i 1818. Første side Innhold

Faye, Andreas

Andreas Fayes arkiv, VII Norsk geografi og lokalhistorie
L0022/0013 En vandring gjennem en del af Thelemarken og Grevskaberne 1824 ved Andreas Faye. 54 s. 4to 1824 Første side Innhold
L0022/0014 En vandring gjennem Hedemarken, Thoten, Hallingdal m.v. i sommeren 1825 av A. Faye (et hefte, sign. no. 23) 1825 Første side Innhold
L0022/0015 En vandring over Ringerige til Drammen i selskab med endel studenter 1825 (et hefte, sign. no 22) 1825 Første side Innhold
L0023/0001 2 smaa bind i 8to med topografiske og historiske (tildels arkeologiske) optegnelser av A. Faye 1790 - 1865 Første side Innhold
Andreas Fayes arkiv, IX Norges historie i det 19. århundre
L0026/0001 Smaa-bidrag til Norges historie i det 19de aarhundrede. Særlig brev til J. Aall 1808-1810 og 1815. Endel pakker in folio Første side Innhold
L0026/0002 Breve til Jørgen Brochmann fra Johan Nordahl Brun 1798-1808 (innb. i 4to) Første side Innhold
L0026/0003 Breve fra Grev J. H. C. Wedel-Jarlsberg til Chr. Faye angaaende kornprovideringen 1809-1810 og 1822. Brev fra provideringscommissionen til Jac. Aall og Chr. Faye 1808-1815. Jfr. IX 12 og 58-59 Første side Innhold
L0026/0004 Geheime-legationsraad Irgens-Berghs breve i consept 1817-1827 Første side Innhold
L0026/0005 Breve fra Irgens-Berghs til hans svoger A. Holstein og fra J. G. Adler til Irgens-Bergh 1816-27 Første side Innhold
L0026/0006 Breve til Irgens-Bergh fra charge d'affaires de Coopmans i Paris, Vogt, Koss m.fl. Første side Innhold
L0026/0007 Breve fra den danske minister Rosenkrands til Irgens-Bergh 1818-1823 Første side Innhold
L0027/0001 Breve fra fru Emilie Bülow til Irgens-Bergh angaaende dagens begivenheder ved det danske hof 1825-1827 Første side Innhold
L0027/0002 Breve fra Irgens-Bergh fra Gjerlew, siden general-consul i Norge Første side Innhold
L0027/0003 Breve til irgens-Bergh fra forskjellige Første side Innhold
L0027/0004 Breve til Irgens-Bergh fra den sachsiske charge d'affaires Merbitz i Kjøbenhavn (paa dansk) Første side Innhold
L0027/0005 Papirer vedkommende provideringen 1809. Chr. Fayes papirer. Jfr. IX 58-59 Første side Innhold
L0027/0006 Breve og documenter vedk. Norges historie 1808-1813 (Heri breve fra C. Pavels, L. Mariboe, N. Aall, J. Collett, P. E. Müller, N. S. Darre) Første side Innhold
L0028/0001 Optegnelser ang. begivenhedene i 1814 og nærmest foregaaende aar af statsraadene Motzfeldt, Collett, Aall, Holst, stiftamtmand C. V. Falsen m.fl., tilstillede Jacob Aall i anledningen af hans erindringer Første side Innhold
L0028/0002 Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814, af oberst Brock, Carl H. Anckarsvärd, Gustaf Hjerta m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0003 Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814 af Thulstrup, L. Stoud Platou, C. St. Platou, G. Sverdrup, Løvenskiold m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0004 Breve til Jacob Aall fra forskjellige i Norge og udlandet, tildels vedkommende hans erindringer Første side Innhold
L0028/0005 Breve (fra Løvenskiold, A. C. Møller, St. J. Stenersen, bergmester Strøm, N. Aall m.fl.) og actstykker 1814 Første side Innhold

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Vevstad, Samling 1*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1783 Den voksne ungdom som har vært til herrens bord, Vegårshei sokn 1783. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Gjerstad / Vegårshei, 1783-1783, Sjeleregister Første side Innhold

Stian Herlofsen Finne-Grønns samling

Andre utskilte arkivdeler, Manntall for Fjære, Øyestad og Froland
L0001 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland 1786 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Øyestad, 1786-1786, Sjeleregister Første side Innhold

Samling av forretningsarkiv. A-Å

Forretningsarkivene, Forretningsarkivene
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1785 - 1787 Første side Innhold
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1785 - 1788 Første side Innhold
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1788 - 1790 Første side Innhold
L0126/0001 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1790 - 1793 Første side Innhold
L0126/0001 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1795 - 1796 Første side Innhold
L0126/0002 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1799 - 1801 Første side Innhold