Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 22 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Fylkesmannen i Oppland

Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
L1152 Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Lesjeske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
L1153 Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Vaageske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
L1154 Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Fronske og Ringebuske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
L1155 Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Gausdalske kompani, 3. og 4. divisjon av Opland landvernsbataljon 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
L1156 Hedemarken nasjonale musketérkorps 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - fra 2. Akershusiske infanteribrigade
L1157 Valderske nasjonale musketérkorps - Totenske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
L1158 Valderske nasjonale musketérkorps - Landske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
L1159 Valderske nasjonale musketérkorps - Aurdalske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
L1160 Valderske nasjonale musketérkorps - Slidreske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
L1161 Valderske nasjonale musketérkorps - Vangske kompani og Hadelandske kompani av Akershusiske nasjonale musketérkorps 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - diverse lister
L1689 Ungtmannskapslister m.v. 1803 - 1837 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
Utskrivning og sesjon, Loddtrekningslister
L1166 Gran og Jevnaker 1860 - 1879 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1167 Søndre og Nordre Land, Vestre Toten 1860 - 1879 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1168 Østre og Vestre Toten 1871 - 1879 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1169 Vardal, Biri og Gjøvik 1860 - 1879 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1170 Nordre og Søndre Aurdal 1860 - 1879 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1171 Øystre og Vestre Slidre, Vang i Valdres 1860 - 1879 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1172 Fåberg, Lillehammer og Gausdal 1860 - 1879 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1173 Ringebu og Øyer 1860 - 1879 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1174 Fron, Nordre og Søndre Fron, Vågå 1860 - 1879 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. Første side Innhold
L1175 Heidal, Sel, Vågå, Lom og Skjåk 1860 - 1879 Første side Innhold
L1176 Lesja og Dovre og hele amtet 1860 - 1880 Første side Innhold