Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Fylkesmannen i Oppland

Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Fronske kompani 1818 2
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Fronske kompani 1822 24
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Fronske kompani 1824 41
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Fronske kompani 1826 53
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Fronske kompani 1828 68
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Fronske kompani 1830 82
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Fronske kompani 1833 94
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Fronske kompani 1834 109
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Fronske kompani 1836 125
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Ringebuske kompani 1834 140
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Ringebuske kompani 1836 150
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1154
Lenke til Arkivportalen
Fylkesmannen i Oppland K: Utskrivning og sesjon
Ka: Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
L1154: Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Fronske og Ringebuske kompani
Militærrulle nr. 1154 /1818 - 1860 - Skanningen baserer seg på en mikrofilming fra 1961. Da arkivet senere er ordnet og katalogisert på nytt, må de enkelte rullene/listene identifiseres og sorteres i den digitale visningen. Visningen er pr. 7.8.2019 ikke komplett i henhold til nåværende ordning/katalog. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret