Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Fylkesmannen i Oppland

Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Lesjeske kompani 1818 2
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Lesjeske kompani 1822 24
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Lesjeske kompani 1824 61
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Lesjeske kompani 1826 95
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Lesjeske kompani 1828 119
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Lesjeske kompani 1830 139
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Lesjeske kompani 1833 169
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Lesjeske kompani 1834 195
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Lesjeske kompani 1836 220
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1152
Lenke til Arkivportalen
Fylkesmannen i Oppland K: Utskrivning og sesjon
Ka: Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
L1152: Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Lesjeske kompani
Militærrulle nr. 1152 /1818 - 1860 - Skanningen baserer seg på en mikrofilming fra 1961. Da arkivet senere er ordnet og katalogisert på nytt, må de enkelte rullene/listene identifiseres og sorteres i den digitale visningen. Visningen er pr. 7.8.2019 ikke komplett i henhold til nåværende ordning/katalog. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret