Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Fylkesmannen i Oppland

Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - diverse lister
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Nordre Totenske kompani 1803 3
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Nordre Totenske kompani 1805 7
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Nordre Totenske kompani 1807 10
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Nordre Totenske kompani 1808 15
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Søndre Totenske kompani 1803 20
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Søndre Totenske kompani 1805 26
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Søndre Totenske kompani 1807 32
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Søndre Totenske kompani 1808 40
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Nordre Hedemarkske kompani 1803 48
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Nordre Hedemarkske kompani 1805 52
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Nordre Hedemarkske kompani 1807 56
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Nordre Hedemarkske kompani 1808 61
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Biri og Vardalske kompani 1803 66
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Biri og Vardalske kompani 1805 71
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Biri og Vardalske kompani 1807 75
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske dragonregiment Biri og Vardalske kompani 1808 80
Ungt mannskap (tegningsliste) Sønnafjellske dragonregiment Nordre Totenske kompani 1811 87
Ungt mannskap (tegningsliste) Sønnafjellske dragonregiment Nordre Totenske kompani 1817 91
Ungt mannskap (tegningsliste) Sønnafjellske dragonregiment Søndre Totenske kompani 1811 93
Ungt mannskap (tegningsliste) Sønnafjellske dragonregiment Søndre Totenske kompani 1817 102
Ungt mannskap (tegningsliste) Sønnafjellske dragonregiment Nordre Hedemarkske kompani 1811 104
Ungt mannskap (tegningsliste) Sønnafjellske dragonregiment Nordre Hedemarkske kompani 1817 108
Ungt mannskap (tegningsliste) Sønnafjellske dragonregiment Biri og Vardalske kompani 1811 110
Ungt mannskap (tegningsliste) Sønnafjellske dragonregiment Biri og Vardalske kompani 1817 116
Ungt mannskap (tegningsliste) Sønnafjellske dragonregiment Hadelandske kompani 1811 118
Ungt mannskap (tegningsliste) Sønnafjellske dragonregiment Hadelandske kompani 1817 120
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Totenske eskadron 1818 122
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Totenske eskadron 1824 131
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Totenske eskadron 1825 138
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Totenske eskadron 1827 144
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Totenske eskadron 1829 150
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Totenske eskadron 1831 156
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Totenske eskadron 1834 169
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Totenske eskadron 1837 177
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Vardalske eskadron 1818 186
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Vardalske eskadron 1823 196
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Vardalske eskadron 1825 204
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Vardalske eskadron 1827 210
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Vardalske eskadron 1829 220
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Vardalske eskadron 1831 230
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Vardalske eskadron 1834 243
Ungt mannskap (tegningsliste) Opplandske nasjonale ridende jegerkorps Vardalske eskadron 1836 258
Ungt mannskap (tegningsliste) Akershusiske ridende jegerkorps Hadelandske eskadron 1818 275
Ungt mannskap (tegningsliste) Akershusiske ridende jegerkorps Hadelandske eskadron 1822 283
Ungt mannskap (tegningsliste) Akershusiske ridende jegerkorps Hadelandske eskadron 1824 287
Ungt mannskap (tegningsliste) Akershusiske ridende jegerkorps Hadelandske eskadron 1827 293
Ungt mannskap (tegningsliste) Akershusiske ridende jegerkorps Hadelandske eskadron 1829 297
Ungt mannskap (tegningsliste) Akershusiske ridende jegerkorps Hadelandske eskadron 1831 302
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/FYO-002/1/K/Ke/L1689
Lenke til Arkivportalen
Fylkesmannen i Oppland K: Utskrivning og sesjon
Ke: Militære ruller/lister - diverse lister
L1689: Ungtmannskapslister m.v.
Militærrulle nr. 1689 /1803 - 1837 - Listene vises i en rekkefølge som tilsvarer ordningen ved mikrofilmingen i 1961. Ved senere ordning av arkivet er rekkefølgen noe endret, jf. Arkivportalen. Nåværende mappe 0008, mannskapsrulle for Ringsaker 1833, er pr. 31.7.2019 ikke identifisert på mikrofilmene og vises derfor ikke her. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret