Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Fylkesmannen i Oppland

Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Vågeske kompani 1818 2
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Vågeske kompani 1822 22
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Vågeske kompani 1824 34
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Vågeske kompani 1826 44
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Vågeske kompani 1828 54
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Vågeske kompani 1830 63
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Vågeske kompani 1833 79
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Vågeske kompani 1834 93
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Vågeske kompani 1836 109
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1153
Lenke til Arkivportalen
Fylkesmannen i Oppland K: Utskrivning og sesjon
Ka: Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
L1153: Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Vaageske kompani
Militærrulle nr. 1153 /1818 - 1860 - Skanningen baserer seg på en mikrofilming fra 1961. Da arkivet senere er ordnet og katalogisert på nytt, må de enkelte rullene/listene identifiseres og sorteres i den digitale visningen. Visningen er pr. 7.8.2019 ikke komplett i henhold til nåværende ordning/katalog. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret