Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 14 results.

View options:

Statsarkivet i Hamar


Fylkesmannen i Oppland

Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
L1152 Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Lesjeske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
L1153 Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Vaageske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
L1154 Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Fronske og Ringebuske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
L1155 Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Gausdalske kompani, 3. og 4. divisjon av Opland landvernsbataljon 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
L1156 Hedemarken nasjonale musketérkorps 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - fra 2. Akershusiske infanteribrigade
L1157 Valderske nasjonale musketérkorps - Totenske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
L1158 Valderske nasjonale musketérkorps - Landske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
L1159 Valderske nasjonale musketérkorps - Aurdalske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
L1160 Valderske nasjonale musketérkorps - Slidreske kompani 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
L1161 Valderske nasjonale musketérkorps - Vangske kompani og Hadelandske kompani av Akershusiske nasjonale musketérkorps 1818 - 1860 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - diverse lister
L1689 Ungtmannskapslister m.v. 1803 - 1837 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
Utskrivning og sesjon, Loddtrekningslister
L1174 Fron, Nordre og Søndre Fron, Vågå 1860 - 1879 Ikke komplett; se merknad på innholdssiden. First page Content
L1175 Heidal, Sel, Vågå, Lom og Skjåk 1860 - 1879 First page Content
L1176 Lesja og Dovre og hele amtet 1860 - 1880 First page Content