Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Fylkesmannen i Oppland

Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - fra 2. Akershusiske infanteribrigade
Ungt mannskap (tegningsliste) Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1818 2
Ungt mannskap (tegningsliste) Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1819 25
Ungt mannskap (tegningsliste) Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1821 48
Ungt mannskap (tegningsliste) Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1823 64
Ungt mannskap (tegningsliste) Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1824 78
Landvernrulle Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1825 92
Ungt mannskap (tegningsliste) Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1826 99
Ungt mannskap (tegningsliste) Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1828 113
Ungt mannskap (tegningsliste) Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1818 125
Ungt mannskap (tegningsliste) Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1830 126
Ungt mannskap (tegningsliste) Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1832 137
Ungt mannskap (tegningsliste) Valderske nasjonale musketerkorps Slidreske kompani 1834 149
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/FYO-002/1/K/Kb/L1160
Lenke til Arkivportalen
Fylkesmannen i Oppland K: Utskrivning og sesjon
Kb: Militære ruller/lister - fra 2. Akershusiske infanteribrigade
L1160: Valderske nasjonale musketérkorps - Slidreske kompani
Militærrulle nr. 1160 /1818 - 1860 - Skanningen baserer seg på en mikrofilming fra 1961. Da arkivet senere er ordnet og katalogisert på nytt, må de enkelte rullene/listene identifiseres og sorteres i den digitale visningen. Visningen er pr. 7.8.2019 ikke komplett i henhold til nåværende ordning/katalog. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret