Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1845 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm)

Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem, NS-administrasjonen
L0074 De kommisariske statsråder 1940 - 1942 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0090 Foredrag til vedtak utenfor ministermøte 1942 - 1945 Første side Innhold
L0097 Lover I 1942 Første side Innhold
L0098 Lover II 1942 Første side Innhold
L0099 Lover 1943 Første side Innhold
L0100 Lover 1944 Første side Innhold
L0101/0001 --: Lover og vedtak 1945 Første side Innhold
L0101/0002 --: Fortegnelse over vedtak 1942 - 1945 Første side Innhold
L0101a Fortegnelse over lover, beslutninger og vedtak (brun protokoll) 1942 - 1945 Første side Innhold
L0111/0003 Saker fra krigsårene: Journal 1940 - 1945 Første side Innhold

Rikstrygdeverket, Krigspensjoneringskontoret

SAKARKIV ETTER EMNE, Krigsforlis, sjøforklaringer fra norske redere
L0001 D/S Almora - D/S Krossdøl 1942 - 1944 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 D/S Landego - M/K Våland 1942 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Norges arbeidstjeneste

Journaler, Journaler 6. arbeidsdistrikt
L0001 Journal for utskrivning Nordland og Troms 1940 - 1942 Første side Innhold

Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

Mikrofilm, Mikrofilm. Flyktningskartotek
L0001 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 1-1000 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 1001-2000 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 2001-3495 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 3496-6599 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 6600-9400 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 9400-12699 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 12700-15699 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0008 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 15700-18499 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0009 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 18501-21999 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 22000-25300 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0011 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 25301-28300 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0012 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 28301-31500 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0013 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 31501-34700 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0014 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 34701-37800 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0015 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 37801-34700 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0016 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 37801-40700 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0017 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 43401-46200 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0018 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 46201-49600 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0019 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 49601-55000 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0020 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 55001-58200 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0021 Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 58201-61089 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0022 Kjesäterkartoteket. Alfabetisk register, A-Å. 1940 - 1945 Papirmaterialet kassert Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Askøy

Ymse
L0001 Protokoll for søknader om grensebuarbevis 1 - 2965 1940 Første side Innhold
L0002 Protokoll for søknader om grensebuarbevis 2966 - 4361 1940 - 1943 Første side Innhold

Statsarkivet i Kristiansand


Kristiansand politikammer - 2

Etterforskning, Etterforskning og forhør, Etterforskning og forhør
L0946 Kartotek over personer torturert av SIPO 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Kristiansand kretsfengsel

Fanger, Fengsling
L0008 Gefangenen-Buch B, arresterte, nr 48 1944 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0009 Register til Gefangenen-Buch B, arresterte, nr 49 1944 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Gunvald Tomstad

Korrespondanse, Bryllupstelegrammer m.m.
L0001 Bryllupstelegrammer og sanger 1945 Første side

Statsarkivet i Oslo


Norges brannkasse, branntakster Moss

BRANNTAKSTER, Branntakstprotokoller
L0018 Branntakstprotokoll 1944 - 1945 Krigsskader Første side

Statsarkivet i Tromsø


Troms politikammer

Okkupasjonstiden, Tromsdalen fangeleir
L2374 Fangeprotokoll 1941 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L2375 Fangeprotokoll 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L2376 Forvarte eiendeler 1944 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.