Dokumenter for Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen 1944, Astaref: RA/S-1329/D/Dc/Dca/L0099/0001

Kildeinformasjon

RA/S-1329/D/Dc/Dca/L0099/0001
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen D: JOURNALSAKER
Dc: Statspolitisaker ordnet etter journalnr.
Dca: SP journalsaker
L0099: SPA-a journalsaker jnr. 1601-1769
0001: Sak A.1669/1943 Forsøk på sabotasje i Grensen 17, Oslo den 3.6.1944 og sabotasje samme sted 8.6.1944. Annen kilde 1944 - Sak A.1669/1943 Forsøk på sabotasje i Grensen 17, Oslo den 3.6.1944 og sabotasje samme sted 8.6.1944. Etterforskningsdokumenter med skisser og fotografier. 2. verdenskrig Statlige arkiver Politi og lensmenn

Referanser


Brukerinnstillinger