Landed property index for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi 1838

Source information


Link to Arkivportalen
Riksarkivet 1838-matrikkelen (publikasjon)* Landed property index no. 12/1838 Hordaland county
Nordhordland og Voss bailiwick
- Land register Property

References


User settings