Content
View options:

Publications


Andre publikasjoner

1838-matrikkelen
Innholdsfortegnelse 1
Nordhordland og Voss fogderi Skjold tinglag 2
Nordhordland og Voss fogderi Sartor tinglag 11
Nordhordland og Voss fogderi Herdla tinglag 22
Nordhordland og Voss fogderi Radøy tinglag 33
Nordhordland og Voss fogderi Alenfit tinglag 42
Nordhordland og Voss fogderi Lindås tinglag 48
Nordhordland og Voss fogderi Arna tinglag 60
Nordhordland og Voss fogderi Mjelde tinglag 68
Nordhordland og Voss fogderi Hosanger tinglag 75
Nordhordland og Voss fogderi Eikanger tinglag 82
Nordhordland og Voss fogderi Vatsvern tinglag 89
Nordhordland og Voss fogderi Vangen tinglag 94
Lyse klosters gods Nordhordland tinglag 108
Source information

Link to Arkivportalen
Andre publikasjoner -: 1838-matrikkelen
Bind 12: Søndre Bergenhus amt: Nordhordland og Voss fogderi
Landed property index no. 12 /1838 Hordaland county
Nordhordland og Voss bailiwick
- Land register Property Books, publications, printed materials