Matrikkel for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi 1838

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet 1838-matrikkelen (publikasjon)* Matrikkel nr. 12/1838 Hordaland fylke
Nordhordland og Voss fogd.
- Matrikler Eiendom

Referanser


Brukerinnstillinger