Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 6619 results.

View options:

Riksarkivet


RA/S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer

C: Journaler og overgripende registre
Ca: Anmeldelseskartotek
L0001 Aa - B 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002 D - Ham 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0003 Han - Joh 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0004 Joh - L 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0005 M - P 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0006 Q - S 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0007 T - Ø 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
C: Journaler og overgripende registre
Cb: Domskartotek
L0001 A - 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002 D - G 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0003 H - I 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0004 J - K 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0005 L - N 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0006 O - R 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0007 S 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0008 T - Å 1945 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
C: Journaler og overgripende registre
Cc: Arrestasjonskartotek
L0001 Kartotek Aa til Hi 1945 - 1948 Landsdekkende kartotek ført ved Oslo politikammer over arresterte landssvikmistenkte våren og sommeren 1945. First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002 Kartotek Ho - N 1945 - 1948 Landsdekkende kartotek ført ved Oslo politikammer over arresterte landssvikmistenkte våren og sommeren 1945. First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0003 Kartotek O - Ø 1945 - 1948 Landsdekkende kartotek ført ved Oslo politikammer over arresterte landssvikmistenkte våren og sommeren 1945. First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
C: Journaler og overgripende registre
Cd: Domsjournaler
L0001 Dom 1 - 1503 1945 - 1962 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002 Dom 1504 - 3000 1946 - 1962 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0003 Dom 3001 - 4434 1947 - 1962 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dd: Forelegg
313.4183 1945 - 1951 Anr. 22431 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0001/0001 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 1 1945 Dnr. 1 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0002 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 2 1945 - 1946 Dnr. 2 Ragnar Odmund Birkedal, f. 21.3.1901 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0003 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 3 1945 Dnr. 3 Sigrid Fernandez Pons, f. 28.6.1890 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0004 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 4 1945 - 1948 Dnr. 4 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0005 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 5 1945 - 1946 Dnr. 5 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0006 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 6 1945 Dnr. 6 ***** First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0007 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 7 1945 Dnr. 7 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0008 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 8 1945 - 1947 Dnr. 8 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0009 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 9 1945 Dnr. 9 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0010 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 10 1945 Dnr. 10 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0011 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 11 1945 Dnr. 11 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0012 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 12 1945 - 1946 Dnr. 12 Ole Bornemann Bull, f. 22.4.1897 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0001/0013 Dommer, dnr.1-13: Dnr. 13 1945 - 1948 Dnr. 13 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0001 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 14 1945 - 1949 Dnr. 14 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0002 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 15 1945 - 1948 Dnr. 15 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0003 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 16 1945 Dnr. 16 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0004 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 17 1945 - 1948 Dnr. 17 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0005 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 18 1945 - 1947 Dnr. 18 ***** First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0006 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 19 1945 - 1946 Dnr. 19 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0007 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 20 1945 - 1947 Dnr. 20 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0008 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 22 1945 Dnr. 22 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0009 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 24 1945 Dnr. 24 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0010 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 25 1945 Dnr. 25 Olav Jonsen Evju, f. 7.2.1898 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0011 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 26 1945 - 1950 Dnr. 26 Jens Christian Hørbye, f. 23.11.1891 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0012 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 28 1945 Dnr. 28 ***** First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002/0013 Dommer, dnr. 14-31: Dnr. 31 1945 Dnr. 31 Sigrid Mohn, f. 15.2.1888 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0003 Dnr. 29 1945 Dnr. 29 Vidkun Quisling, f. 18.7.1887 First page Content
L0010/0001 Dommer, dnr. 32-41: Dnr. 32 1945 - 1948 Dnr. 32 ***** First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.